National SBP-risikovurdering i høring

Et udkast til den nationale SBP-risikovurdering er i høring frem til 27. juni. Risikovurderingen peger på at der for kriterierne 2.1.1, 2.1.2, 2.2.3 og 2.2.4 er en risiko for, at skovens naturværdier kan lide overlast i forbindelse med flisoperationer.

Første udkast til en national SBP-risikovurdering er netop sendt i høring frem til 27. juni 2016. Alle interessenter er velkommen til at afgive høringssvar.

Bæredygtigt produceret biomasse et markedskrav

Energiproducenterne vedtog i 2014 en brancheaftale, der forpligter energiproducenterne til at købe bæredygtigt produceret træbiomasse.

For at sikre et ensartet grundlag for vurderingen af dansk træbiomasse bestilte skovbruget og energiproducenterne i januar udarbejdelsen af en national SBP-risikovurdering. Risikovurderingen skal vurdere risikoen for at dansk træflis er u-bæredygtigt produceret.

Parametrene der vurderes i risikovurderingen er:
  • Høstes træflisen lovligt?
  • Høstes træflisen bæredygtig?

Risikovurderingen opstiller 16 kriterier, der belyser om de to ovenstående parametre er opfyldt.

NEPCon vurderer specificeret risiko for fire parametre

I udkastet til risikovurderingen finder NepCon frem til at der for kriterierne 2.1.1, 2.1.2, 2.2.3 og 2.2.4 er en risiko for, at skovens naturværdier kan lide overlast i forbindelse med flisoperationer.

Den ”specificerede risiko”, som SBP-risikovurderingen finder frem til, skal bringes ned til ”lav risiko”. SBP-risikovurderingen angiver på den baggrund ”vejledende muligheder for risikoreducerende foranstaltninger”.

Pragmatisk løsning – tak!

For Skovforeningen er det vigtigt at risikovurderingen er retvisende og har en pragmatisk tilgang til løsninger, hvor der i sidste ende ikke kan argumenteres for en lav risiko.

Skovforeningen vil derfor konsultere foreningens markedstekniske gruppe til en bedømmelse af risikovurderingens argumentation og klassificering (lav eller specificeret risiko) samt få input til eventuelle risikoreducerende foranstaltninger.