Nationalparker: Følgegruppens rapport er klar

Den Nationale Følgegruppe Vedrørende Nationalparker har afleveret sin rapport til Miljøministeren. Skovforeningen er glad for rapporten som blandt andet viser behovet for tillidsskabende foranstaltninger mellem lodsejere og myndigheder.

Den Nationale Følgegruppe Vedrørende Nationalparker har afleveret sin rapport til Miljøminister Connie Hedegaard. Rapporten anbefaler hvilke kriterier og procedurer nationalparkerne bør etableres og forvaltes efter.

Følgegruppen tager udgangspunkt i at etablering af nationalparker forudsætter bred lokal opbakning. Gruppen foreslår at hver enkelt nationalpark får sin egen bestyrelse med et rådgivende udvalg tilknyttet. I bestyrelserne skal sidde repræsentanter for statslige og kommunale myndigheder, interesseorganisationer og det lokale nationalparkråd.

Følgegruppen har arbejdet siden sommeren 2004. Den tæller 32 repræsentanter for organisationer, ministerier og de 7 pilotprojekter.

Dansk Skovforenings vurdering

Dansk Skovforenings medlem af følgegruppen, Jens Kristian Poulsen, er glad for resultatet:

Arbejdet i følgegruppen har været præget af en gennemgående vilje til at nå målet: At skabe et fornuftigt fundament for en eventuel udpegning af større sammenhængende naturområder i Danmark.
Det centrale for Skovforeningen er at nationalparker i Danmark får:
  • tilstrækkelig finansiering
  • frivillighed
  • fuld kompensation til lodsejerne
  • lang tid til gennemførelsen
  • lokal opbakning.
Alle disse elementer er blevet selvfølgelige i processen og afspejles også til fulde i indstillingen til Ministeren, siger Jens Kristian Poulsen.

Skovforeningen er særligt glad for at rapporten og processen viser en accept af at der er brug for nye redskaber i naturforvaltningen i Danmark: Der er brug for tillidsskabende foranstaltninger for at bryde den mistillid mellem myndigheder og lodsejere som de seneste årtiers politik på området har affødt.

Forslaget om, at kompensation til berørte lodsejere skal kunne udmåles ud fra en billigelsesbetragtning frem for et stift skoleridt efter ekspropriationsretspraksis, er godt nyt – ikke mindst for Danmarks natur, siger Jens Kristian Poulsen.