Natur- og landbrugskommission ignorerer også skovpolitikken

Regeringens længe ventede natur- og landbrugskommision er nu blevet nedsat. Natur er centralt i kommissoriet, mens ordet "skov" er nævnt én gang. Anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg 2011 er helt ignoreret. Skovforeningen er bekymret.

Regeringens længe ventede natur- og landbrugskommision er i dag blevet nedsat.

Skovforeningens reaktion

Skovforeningens er bekymret over natur- og landbrugskommissionens kommissorium fordi det – ligesom Grøn Vækst og den tidligere regering i det hele taget – ignorerer skovene.

Vi kan godt forstå at fokus nu er på landbrugspolitik som skal igennem samme proces som skovpolitikken var i Skovpolitisk Udvalg i 2010-2011.

Men da skovpolitik er helt afgørende for naturpolitik – og omvendt – er vi ikke trygge ved at dette nye kommissorium overhovedet ikke forholder sig til anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg. Det er særligt bekymrende fordi hverken den forrige regering (som nedsatte Skovpolitisk Udvalg) eller den nuværende regering (som i sin oppositionstid angreb Danmarks mangel på skovpolitik) har vist nogen tegn til at følge op på anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg.Tilbage står at Danmark stadig ikke har en skovpolitik, men en rapport fuld af  gode anbefalinger fra et udvalg som allerede er ved at blive glemt.

Derfor er Skovforeningen fortsat bekymret over danske politikeres lukkede øjne overfor skovene efter dagens lancering af natur- og landbrugskommissionen.

Ordet “skov” er nævnt én gang

Natur er naturligvis centralt i kommissoriet, mens ordet “skov” kun er nævnt én gang. Det er i afsnittet om den brede vifte af sammenhængende og tværgående virkemidler og initiativer som kommissionen skal se på:

Incitamentsskabelse i form af f.eks. afgifter, støtte eller målrettet, enkel og fleksibel regulering, planlægning i f.eks. produktionszoner og naturzoner herunder skov, vådområder og beskyttelse af § 3 arealer m.v. samt regulering af store landbrug på linje med anden industri. Herunder undersøges konsekvenser af at etablere obligatoriske beskyttelseszoner omkring vandboringer.

Formand og medlemmer

Kommissoriets formand bliver Jørn Jespersen, tidligere foketingsmedlem for SF (1994-2005) og nuværende direktør for brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi.

Der udpeges yderligere 11 medlemmer “ud fra deres personlige kapacitet og sagkyndighed inden for økonomi, jordbrug, finansiering, fødevareproduktion, natur, vandmiljø og kvælstof, biomasse/energi, teknologi/ innovation, landbrugets klimaforhold, miljø- og landbrugslovgivning samt planlægning. Kommissionen skal sikre en åben og inddragende proces omkring kommissionens arbejde og med en seriøs inddragelse af interessenterne.”

Pressemeddelelse fra Fødevareministeriet

Kommissionen er lanceret med en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet hvor det blandt hedder:


Natur- og landbrugskommissionen skal vise vejen for en mangfoldig natur side om side med et landbrug, der sikrer både kvalitetsfødevarer og tusindvis af arbejdspladser.

Regeringen sætter nu for alvor skub i arbejdet med den grønne omstilling af dansk landbrug og styrkelsen af den danske natur. Landbruget er i dag udfordret både økonomisk og strukturelt samtidig med, at naturen har behov for mere plads og større sammenhæng. Regeringen ønsker derfor, at Natur- og landbrugskommissionen i løbet af et år skal komme med forslag til at løse de økonomiske og miljømæssige udfordringer, landbruget og naturen står overfor.

(…)
Miljøminister Ida Auken vil have vendt tilbagegangen for naturen.

– Vi har brug for en ny begyndelse, der løser op for den årelange konflikt mellem landbrug og natur. Kommissionen skal svare på to vigtige spørgsmål: Hvad skal dansk landbrug leve af i fremtiden? Og hvordan får vi mere natur i Danmark?, siger miljøminister Ida Auken.

(…)

Kommissionens første opgave består i at udarbejde en samlet status over landbrugets økonomiske situation og tilstanden for den danske natur, vandmiljøet og klimaet. Herefter skal kommissionen arbejde på egentlige anbefalinger, som skal præsenteres for regeringen i første halvdel af 2013. Kommissionen skal komme med konkrete forslag til, hvordan dansk landbrug og natur kan udvikles bæredygtigt både på kort og lang sigt.

Regeringen lægger vægt på, at kommissionen sikrer en åben og inddragende proces, hvor de relevante interesseorganisationer løbende blive inddraget. Når kommissionens statusredegørelse ligger klar til sommer, vil der blive inviteret til konference/rundbordssamtaler, sådan at offentligheden inddrages.”