Natur- og Landbrugskommission vil se på skove, men uden økonomi

Natur- og Landbrugskommissionens formand Jørn Jespersen præciserer at Kommissionen vil se på skovenes muligheder for biodiversiteten, men ikke undersøge skovbrugets samlede drift og økonomi.

Natur- og Landbrugskommissionen afholdt åbningskonference 30. april 2012.

Som afslutning på konferencen og som svar på flere spørgsmål fra salen undervejs, præciserede formand Jørn Jespersen hvordan Kommissionen vil afgrænse sit arbejde i forhold til skovene: Skovene vil blive behandlet af Kommissionen, men det indebærer ikke en undersøgelse af skovbrugets samlede drift og økonomi.

For Skovforeningen var et vigtigt tilsagn fra Jørn Jespersen at Kommissionen ikke vil lukke øjnene for skovenes muligheder for biodiversiteten, sådan som kommissoriet ellers lagde op til. Undervejs i arbejdet bliver vores opgave at sikre at Kommissionens medlemmer får information om de vilkår, forudsætninger og muligheder som bestemmer om skovenes muligheder for biodiversiteten kan aktiveres reelt, altså på en måde der er økonomisk bæredygtig for skovene og skovbruget.