Natur- og Landbrugskommissionen anbefaler penge til skovene

Natur- og Landbrugskommissionen afleverede i dag sin rapport og anbefaler blandt andet flere penge i det danske landdistriktsprogram til sikring af biodiversitet og naturhensyn i private skove – både inden og uden for Natura 2000-områderne.

Natur- og Landbrugskommissionen afleverede i dag sin rapport til regeringen efter godt et års arbejde. Som ventet indeholder rapporten ikke meget om skov og skovbrug – skov var nemlig, absurd nok, ikke indeholdt i det kommissorium som regeringen skrev i februar 2012.

Men kommissionen har fornuftigt indset at naturpolitik nødvendigvis må inddrage skovene. Af rapportens 44 anbefalinger er der således en der hedder “Mere natur i skovene” hvor der foreslås disse handlinger:

  • “Der skal gennemføres en revision af naturskovsstrategien fra 1992  med henblik på varig beskyttelse af mere gammel, oprindelig skov og udlæg af meget mere urørt skov – både i offentlige og private skove.

  • I det kommende danske landdistriktsprogram skal der afsattes flere midler til sikring af biodiversitet og naturhensyn i private skove – både inden og uden for Natura 2000-områderne.”

Blandt Kommissionens generelle anbefalinger er blandt andet:

  • Et nationalt naturnetværk for at sikre mere sammenhængende naturarealer.

  • En national naturfond der skal gennemføre projekter for mere natur og biologisk mangfoldighed i det åbne land og i skove.

Kommissionens formand Jørn Jespersen lagde på dagens pressemøde vægt på at anbefalingerne udgør én samlet løsning som politikerne ikke bør plukke i. “Gennemførelsen forudsætter lederskab og politisk ansvarlighed”, sagde han.

Kommissionen har ingen forslag til ny lovgivning på skovområdet.

Dansk Skovforenings reaktion

Dansk Skovforening er glad for flere ting i Natur- og Landbrugskommissionens rapport:

  • At Kommissionen konstaterer skovenes betydning for Danmarks natur.

  • At Kommissionen konstaterer at flere naturværdier i skovene koster penge og at pengene bør findes i landdistriktsprogrammet.

  • At Kommissionen konstaterer at der er brug for klarere mål og et bedre videngrundlag for at fremme indsatsen for biodiversitet i Danmark.

Endelig er vi glade for at Kommissionen nu er færdig så den politiske debat om skovenes og skovbrugets bidrag til Danmarks natur og miljø kan komme ud af dødvandet og i gang for alvor.

Dansk Skovforeníng glæder sig til den dialog med politikerne og de mange andre parter i Danmarks naturdebat.