Natur- og Landbrugskommissionen går ind i slutfasen

Natur- og Landbrugskommissionen har bedt om konkrete forslag til løsninger. Skovforeningen har sendt en række forslag til modernisering af landdistriktsprogrammet samt forslag til alternative betalings- og finansieringsmodeller.

Natur- og Landbrugskommissionen forventes i marts 2013 at præsentere deres konkrete forslag til hvordan dansk landbrug og natur kan udvikles bæredygtigt både på kort og lang sigt.

Kommissionen har udarbejdet en statusrapport som beskriver landbrugets økonomiske situation og tilstanden for den danske natur, vandmiljøet og klimaet. Kommissionen har også givet deres bud på mulige udviklingsveje som der arbejdes videre med frem mod slutrapporten.

Skovforeningen er medlem af en følgegruppe som løbende følger arbejdet i kommissionen. På gruppens seneste møde 9. oktober blev alle med konkrete forslag til løsninger bedt om at sende dem til kommissionen.

Skovforeningen har på den foranledning fremsendt to henvendelser til Natur- og Landbrugskommissionen:
Første henvendelse var en række konkrete forslag til hvordan landdistriktsprogrammet kan ændres for at gøre det mere velegnet til at fremme biodiversiteten i skovene, mens anden henvendelse præsenterede licitationsmodellen samt et alternativt forslag til finansieringsmodel, som var et forslag der fremkom på Skovforeningens medlemsmøder.