Natura 2000 – Data er nu tilgængelige

De detaljerede data fra Skov- og Naturstyrelsens registreringer er nu tilgængelige. Se hvordan du kan finde data for din ejendom her.

De detaljerede data fra Skov- og Naturstyrelsens registreringer af skovnaturtyper i Natura 2000-områderne kan nu findes på nettet.

Data kan downloades på www.naturdata.dk.

Det er muligt at hente data for et begænset område, men desværre er databasen ikke så let tilgængelig. Skovforeningen har derfor lavet en vejledning til hvordan man kan hente data for en ejendom.

Vejledning til download af Natura 2000 registreringer ( PDF-fil).

Hvis du stadig har problemer med at hente data, er du velkommen til at kontakte Skovforeningen. Husk at sige at det drejer sig om Natura 2000.