Natura 2000- handleplaner: Skovforeningens høringssvar

Skovforeningen har afgivet høringssvar for Natura 2000-handleplanerne

Naturstyrelsen sendte 8. juni samtlige Natura 2000-handleplaner med skovindhold i høring med frist for bemærkninger d.d.

Skovforeningen har rådgivet en lang række lodsejere i løbet af sommeren og har på den baggrund samlet en række mere generelle bemærkninger til handleplanerne, som vi nu har fremsendt til Naturstyrelsen.

Skovforeningen anfører blandt andet at det har været svært for lodsejerne at forholde sig til planerne når opdateret data ikke er tilgængeligt og rammerne for foreslåede forvaltningstiltag ikke er på plads. Endvidere er planerne blevet meget standardiserede og ikke altid tilpasset lokale forhold.

Skovforeningen anbefaler derfor blandt andet at handleplanerne renses for standard tekst som ikke er den enkelte plan vedkommende og at der åbnes for muligheden for at lave lokalt tilpassede løsninger.

Læs hele Skovforeningens høringssvar her  (PDF-fil).