Natura 2000: Høring af Natura 2000 planer og vandplaner udskydes

I dag skulle Natura 2000 planerne og vandplanerne ifølge tidsplanen være sendt i høring. Denne høring er udskudt - den afventer offentliggørelsen af Grøn Vækst

I dag skulle Natura 2000 planerne – både naturplaner og skovplaner samt vandplanerne ifølge tidsplanen være sendt i høring.

Men høringen er udskudt på ubestemt tid. Begrundelsen er at der skal sikres mere helhed i miljøindsatsen. Miljøministerier ønsker derfor at koordinere planerne med udspillet om Grøn Vækst, som forventes i starten af det nye år.

Planerne sendes derfor først i høring umiddelbart efter offentliggørelsen af Grøn Vækst.

Når planerne sendes i høring står Skovforeningen igen klar med rådgivning af lodsejere der har fredskovspligtige skovbevoksede arealer i Natura 2000 områderne.