Natura 2000- og vandplaner i offentlig høring

Alt tyder nu på at vand- og naturplanerne sendes i høring mandag d. 4. oktober efter at ventres folktetingsgruppe er blevet enige og landbruget har fået en række forbedringer særligt på vandområdet.

Efter at venstres folketingsgruppe i sidste uge efter flere ugers tovtrækkeri blev enige om udspillet til vandplanerne kan miljøministeren mandag d. 4. oktober sende Natura 2000- og vandplanerne i høring.

Det er vandplanerne som har været årsagen til at den offentlige høring af planerne er næsten 2 år forsinket og dette ikke uden grund. De første udkast til planer som har været i teknisk forhøring ville ramme landbruget hårdt. I de nye udkast er det særligt følgende 4 punkter som er ændret:

  1. Forslaget om at reducere markvandingen er opgivet.
  2. Der er sikret kompensation til lodsejere, der lider tab ved oversvømmelser som følge af reduceret vandløbsvedligeholdelse.
  3. Det er blevet præciseret, at der i første omgang skal reduceres 9.000 tons kvælstof – og ikke 19.000 tons som oprindelig aftalt i Grøn Vækst.
  4. Og endelig stilles der større krav til kommunerne om at få styr på spildevandet – særligt i forbindelse med overløb

Punkt nummer 2) glæder Skovforeningen. I vores høringssvar til ændringslovgivningen efter Grøn vækst protesterede vi over de forringelser og urimeligheder deres forslag ville betyde for alle lodsejere – både i landbruget og skovbruget. Med det nye forslag skulle ejerne være sikret økonomisk kompensation, hvis de bliver ramt af oversvømmelser som følge af reduceret vandløbsvedligeholdelse.

”De enkelte lodsejere er sikker på kompensation, og kommunerne kan ikke igangsætte en indsats, før der er afsat penge til kompensation og lavet en aftale med den enkelte lodsejer. På den måde sikrer vi, at indsatsen ikke tørres af på den enkelte landmand. Det er ganske fornuftigt,” udtaler Erling Bonnesen til altinget.dk.

Af altinget.dk fremgår det at der er afsat 52 millioner kroner til kompensation for manglende vandløbsvedligeholdelse, og en landsdækkende koordinering skal sikre, at der er penge til rådighed, inden kommunerne sætter initiativer i gang.

Skovforeningen vil på sine kommende medlemsmøder orientere om høringen og de muligheder ejerne har for indflydelse i processen, samt hvordan ejerne kan gøre brug af Skovforeningens rådgivning.

Vi vil løbende orientere om processen her på hjemmesiden. Find mere info på vores Natura 2000 side.