Natura 2000 – Rettelser til planerne

Der er fundet fejl i Århus Universitets kodning af tilstandsvurderingssystemet for Natura 2000. Naturstyrelsen har derfor måtte udsende rettelsesblad for 116 planer.

Naturstyrelsen har i denne uge udsendt et rettelsesblad til 116 ud af de 246 Natura 2000-planer.

Årsagen er, at der i forbindelse med nykodning af tilstandsvurderingssystemet er fundet en fejl i Århus Universitets tidligere kodning. Fejlen har betydet at særligt skove og nogle heder i Sydvestjylland, har fået en forkert tilstandsvurdering – og dermed en forkert farve i figur 4 i planerne i afsnittet om vurdering af tilstanden.

Det berører op i mod 10 % af de ca. 5.500 registreringer i skov, hvor både artsindeks og strukturindeks er berørt af fejlen. Nykodningen betyder en ændring fra ugunstig til gunstig skovtilstand eller omvendt for omkring 200 registreringer.

Der er fundet tilsvarende fejl i artsindekset for enkelte lysåbne naturarealer, således at ca. 150 registreringer ud af ca. 10.000 ændrer tilstandsvurdering.

Korrektionen medfører dog ikke ændringer i målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne, idet målsætningen er langsigtet, og indsatsprogrammet bygger på faktuelle forhold på arealerne og ikke den beregnede skov/naturtilstand. Fejlrettelsen betyder dog, at Natura 2000 -planens beskrivelse af naturtypernes tilstand, og søjlerne i planernes figur 4 kan være ukorrekte.

Hvis der er rettelse til planen for dit område vil der være et rettelsesblad til planen som kan ses under den enkelte plan på Naturstyrelsens hjemmeside.