Naturen styrkes i finanslovsaftalen for 2015

Den 13. november indgik Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten forlig om finansloven for 2015.

Der er afsat godt 1 milliard kr. til at sikre et mere bæredygtigt Danmark, herunder øgede midler til blandt andet grøn teknologi, etablering af en grøn omstillingsfond og fremme af jordvarme.

I forhold til regeringens finanslovforslag fra oktober er der i den nye aftale afsat ekstra 106,5 millioner kr. over 4 år til en styrket indsats for naturen.

Det fremgår ikke af finanslovsaftalen hvordan pengene tænkes fordelt til indsatsområder. Det fremgår dog at en del af midlerne vil gå til etablering af en såkaldt artsportal og til øget skovrejsning.

Dansk Skovforening forventer at Regeringens snarlige offentliggørelse af Det Nationale Skovprogram vil kaste mere lys over Regeringens tanker om hvordan pengene til fremme af skovenes naturværdier skal bruges. Skovforeningen forventer at disse initiativer, ligesom i Naturplan Danmark, vil bygge på frivillighed.