Naturens År: Vis din skov frem

2020 er Naturens År på DR som i en programrække vil give befolkningen et unikt indblik i den danske natur. Samtidig opfordres skov- og naturejere m.fl. til at lave ture og aktiviteter i naturen efter hvert program i DR’s serie. En god chance til at vise skoven frem og fortælle om skovenes mange funktioner til befolkningen.

2020 er Naturens År på DR, og DR vil i løbet af foråret give befolkningen et unikt indblik i den danske natur i TV-produktionen Vilde Vidunderlige Danmark. I fem programmer sætter de fokus på fem forskellige typer natur: skoven, kysten, det åbne land, søer og åer og naturen i byen.

Ud over produktionen Vilde Vidunderlige Danmark har DR i partnerskab med Naturstyrelsen, Friluftsrådet og De Naturhistoriske Museer sat gang i projektet Vores Natur. Her opfordrer de befolkningen til at komme ud af sofaen og selv opleve naturen.

Efter hvert program i DR’s serie Vilde vidunderlige Danmark, som vises på fem søndage i april og maj 2020, ønsker de at der skal være et væld af aktiviteter og ture, hvor danskerne inviteres ud i naturen. Derfor opfordres skov- og naturejere, naturvejledere, naturformidlere m.fl. til at lave ture og aktiviteter i naturen efter hvert program i DR’s serie.

Vis din skov frem

Skovene er temaet i første udsendelse der sendes den 12. april, og det er derfor oplagt, at du som skovejer benytter lejligheden til at vise skoven frem i ugen fra den 13.-19. april 2020. Her kan du fortælle omverdenen om skovenes mange funktioner, og på den måde øge danskernes forståelse for skovbruget – til gavn for skovbruget, danskerne og vores samfundet som helhed.

Et oplagt emne for at invitere befolkningen i skoven er skovens rolle for fremtidens klima,  som er et af tidens varme emner. I vores fakta-ark til kampagnen Skov for klima kan du finde mange gode fakta og argumenter for, hvordan skov og træ hjælper klimaet.

Du kan selvfølgelig vælge helt din egen tilgang. På en skovtur, kan du fx fortælle om:

  • Hvorfor din skov ser ud som den gør.
  • Hvorfor eksisterer din skov? – har den ”altid” været der.
  • Hvilke træer er i skoven og hvordan udvikler træerne sig over tid?
  • Hvilket dyreliv er der i skoven.
  • Er der lokale fortællinger, hvor din skov indgår?
  • Hvad tilbyder skovene det danske samfund i dag?
  • Hvordan ser du skovene og skovbruget i fremtiden?
  • Adgangsregler til skoven.

Hvis du krydre dit arrangement med en eller flere aktiviteter, så kan du lokke flere med ud i skoven. Det kan fx være en demonstration af skovningsmaskiner, plantning, bålmad, rideture eller andet. I Håndbog til arrangører, som blevet lavet til Skovens Dag 2018, kan du finde gode tips og ideer til at afholde arrangementer og aktiviteter i skoven.

Sådan tilmelder du et arrangement

Alle arrangementer vil blive listet i en fælles kalender på www.voresnatur.dk, hvor befolkningen kan finde frem til dem.

Du tilmelder dit arrangement på https://voresnatur.dk/opret med informationer om tid, sted, målgruppe og kort beskrivelse af aktiviteten.

Materialer som flyer til at printe og dele ud og billeder til spredning på sociale medier m.m. stilles gratis til rådighed for arrangørerne af projektet Vores Natur.

Hvornår sender DR programmerne i serien Vilde Vidunderlige Danmark?

Skoven: søndag den 12. april 2020 sendes første afsnit af serien Vilde vidunderlige Danmark på DR1. Det handler om skoven og den fantastiske natur og spændende dyr, der findes her: vi skal blandt andet møde den store hornugle, halsbåndsmusen, den lille skovmyre, hasselmusen, natuglen, ræven, grævlingen, rødrygget tornskade og kongeørnen.

Hav og kyst: søndag den 19. april sendes andet afsnit, hvor vi dykker ned i havet omkring Danmark og møder gråsæler, edderfugle, stenbidere, marsvin, myreløvelarver, ryler, søstjerner, nøgensnegle, strandskader, vandrefalk, rødnæb, hummer og havtasker.

Det åbne land: søndag den 26. april ser vi tredje program om naturen i det åbne landskab: heden, mosen, blomsterengene og de dyrkede marker. Her forventer vi at mødebåde hugorm, mus, markfirben, tårnfalk, rovedderkop, kirkeugle, soldug, ensianblåfugl, stær, vllde heste, krondyr, ravne og harer.

Søer og vandløb: søndag den 3. maj kan du forvente at opleve ænder, gedder, bævere, guldsmede, strandtudser, gøen og rørsangeren, isfuglen, skarven og lappedykkeren, den lille vandsalamander og vandedderkoppen i vores søer og åer.

Naturen i byen: søndag den 10. maj tager vi ind til byen og går på jagt efter naturen her. Mon ikke vi møder gråanden, pindsvinet, ræven, havemyren, rotten, kragerne, egernet og knopsvanen.