Naturstyrelsen gør borgere klogere på ulve

Naturstyrelsen vil ved møder i Silkeborg, Rødding, Brovst og Holstebro informere interesserede borgere om ulve. Møderne er gratis og vil fokuserer på fakta, myter og muligheder i forhold til ulve.

Ulven er kommet! Efter ca. 200 års fravær kan det nu konstateres, at den er tilbage i Danmark. Det har indsamlinger af DNA-spor, billeder fra fotofælder og indberetninger fra borgere, der har set ulve for længst slået fast. Naturstyrelsen vil ved fire møder informere interesserede borgere om ulve.

Møderne fokuserer på fakta, myter og muligheder i forhold til ulve. Emner som hvorfor er mennesker bange for ulve, lær ulven at kende, og hvordan håndteres ulven bedst muligt vil blive diskuteret.

Der vil være oplæg fra forskere en antropolog, en zoolog, den lokale vildtkonsulent og medlemmer af Ulvegruppen.

Det er gratis at deltage på møderne som finder sted således:

  • Silkeborg Medborgerhus mandag den 20. april 2015 kl. 19-21.
  • Jels Voldsted i Rødding tirsdag den 21. april 2015 kl. 19-21.
  • Tranum Strand i Brovst onsdag den 29. april 2015 kl. 19-21.
  • Mejdal Hallen i Holstebro torsdag den 30. april 2015 kl. 19-21.

Møderne arrangeres af Naturstyrelsen i samarbejde med Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe, der består af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Skovforening og Dansk Ornitologisk Forening. Skovforeningen vil være repræsenteret ved skovejer Peter A. Busck, Rye Nørskov.

Se mødeinvitation her (PDF-fil).