Nedsættelse af ejendomsskatten på produktionsjord

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har netop udsendt et lovforslag i offentlig høring, der medfører en nedsættelse af ejendomsskatten på produktionsjord fra 1. januar 2011.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har netop udsendt et lovforslag i offentlig høring, der medfører en nedsættelse af ejendomsskatten på produktionsjord fra 1. januar 2011.

Det er glædeligt, at Skovforeningens politiske bestræbelser på at få skovbruget med i denne lempelse nu har båret frugt.

Det er af stor betydning for erhvervets økonomi, at der nu er taget et første skridt i lempelsen af erhvervets økonomiske rammevilkår.

Grundskyldspromillen fastsættes herefter til en sats, der er 14,8 promille lavere end den af kommunen fastsatte grundskyldspromille, der skal ligge i intervallet mellem 16 og 34 promille.

Det hidtidige loft i grundskyld på 12,3 promille ændres samtidig til 7,2 promille.

Lempelsen betyder således, at der i gennemsnit sker næsten en halvering af ejendomsskatten fra 2011 og frem.