Nødvendig, men mangelfuld rapport fra Skovpolitisk Udvalg

Skovforeningen bakker fuldt op om Skovpolitisk Udvalgs anbefalinger. Men udvalget mangler ambitiøse og langsigtede forslag, og der er fortsat brug for en reel faglig og økonomisk analyse af skovenes muligheder for imødekomme samfundets voksende krav.

Efter et års arbejde har regeringens skovpolitiske udvalg den 8. juni præsenteret sine anbefalinger til miljøminister Karen Ellemann.

Dansk Skovforening har deltaget i udvalgsarbejdet og bakker 100 % op om de anbefalinger som udvalget har præsenteret, fx:

  • Øg skovenes produktion og samfundets forbrug af det miljøvenlige råstof træ.

  • Betal skovejerne for at udvikle mere natur og biologisk mangfoldighed.

  • Udvid skovbrugets rolle som leverandør af fornybar og miljøvenlig energi.

Men vi håbede på langt mere ambitiøse og langsigtede anbefalinger. Og vi håbede på en reel faglig og økonomisk analyse af skovenes enorme muligheder, fx for Danmarks træproduktion, energiforsyning, klimaregnskab, biodiversitet, grundvand, landdistriktsudvikling og folkesundhed.

Desværre har udvalget kun haft ressourcer til en overfladisk rapport uden dybere faglige analyser. Og rapporten indeholder kun anbefalinger som alle 16 medlemmer kunne blive enige om.

Men det vigtigste er at udvalget overhovedet har været der og givet sine anbefalinger på Christiansborg. Det er nødvendigt for at ruske op i Danmarks misrøgtede skovpolitik. Udvalgets arbejde bliver forhåbentlig en ny begyndelse efter 6 års stilstand og afvikling af bæredygtig skovpolitik i Danmark.

Nu er det op til regeringen og hele Folketinget at genoplive Danmarks skovpolitik

Anbefalingerne fra skovpolitisk udvalg er et minimum. Desuden er der brug for:

  • ANALYSE: En dybere analyse af skovenes økonomi og dermed muligheder for bæredygtigt at imødekomme samfundets voksende krav til skovenes mange og vidt forskellige værdier.

  • AFTALER: Mere ambitiøse og langsigtede aftaler der sikrer at skovene kan levere alle de værdier som samfundet beder om: Træ, natur, friluftsliv og meget mere.

  • MENNESKER: Fastholdelse og udvikling af skovenes praktikere og forskere som bærer den nødvendige faglige viden om bæredygtigt skovbrug i Danmark.

Yderligere Oplysninger

Direktør Jan Søndergaard, telefon 4020 0597, js@skovforeningen.dk.