Nordisk Råd anbefaler stærkere nordisk samarbejde i skovspørgsmål

Nordisk Råd anbefaler at de nordiske lande står sammen om skovbrugsspørgsmål i EU for at sikre skovbruget bedre vilkår og sikre produktion af det miljøvenlige råstof træ.

Nordiske skovejerforeninger støtter forslaget fra Nordisk Råds bæredygtighedsudvalg. På billedet diskuteres skovbrugets rammevilkår på årets møde i Norge.

Nordisk Råd har besluttet at anbefale de nordiske ministre med ansvar for skov at arbejde tættere sammen og skabe fælles nordiske holdninger på vigtige skovbrugsspørgsmål i forhold til EU.

Forslaget er stillet af den konservative gruppe i Nordisk Råds bæredygtighedsudvalg og vi har gennem vores Nordiske samarbejdet støttet op om forslaget.

Baggrunden for forslaget er en stigende bekymring hos mange af Nordisk råds medlemmer for effekten af EU-Kommissionens skovstrategi og den holdning til skov som kan spores hos flere EU lande, hvor skoven ses som rekreation og museum frem for et vigtigt erhverv.

Skoven er en vigtig ressource

De nordiske lande har omkring 30% af EU’s skovareal og skoven er vigtig for både klimaet, biodiversiteten, job og økonomien.

Skal vi lykkes med den grønne omstilling, skal vi fortsætte med at drive en bæredygtig skovdrift i stedet for at lave skovene om til et museum. Jo mere skoven vokser, jo mere CO2 kan den optage og lagre og jo flere fossile ressourcer kan det høstede træ erstatte.

Flere fra den grønne del af bæredygtighedsudvalget, herunder danske Christian Poll, var skeptiske over for forslaget. Han fandt at forslaget var meget industriorienteret og pointerede behovet for en balance mellem produktion og sikring af biodiversitet. Der er dog ingen grund til bekymring. En øget produktion kan sagtens gå hånd i hånd med sikring af biodiversitet.

Læs mere om skov og klima og find positive skov og klima budskaber du let kan dele på sociale medier.