Nordisk samarbejde vil fremme træindustri og bioenergi

Nordisk Ministerråd har udgivet deres arbejdsprogram for klima og miljø 2019-2024. Der er flere gode takter i forhold til skov og biomasse.

De nordiske lande har underskrevet en deklaration om klimaneutralitet, og at landene vil arbejde for en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader. Ambitiøse mål kræver et godt arbejdsprogram, og Nordisk Ministerråd har netop udgivet deres arbejdsprogram for samarbejde om miljø og klima 2019-2014.

Der er flere fokusområder herunder implementering af internationale aftaler, styrke EU’s klima- og miljøpolitik, mindske tab af biodiversitet og udbygning af cirkulær økonomi.

Træ som fremtidens materiale

Dansk Skovforening er glade for, at det i programmet beskrives, at der skal arbejdes for at promovere udvikling af produkter, der har lang holdbarhed, er ressource-effektive og til at genbruge. Her kan træ klart spille en rolle, og det vil vi holde politikerne op på.

Biomasse kan blive til brændstof

Nordisk ministerråd vil hjælpe med at promovere udviklingen af nye brændstoffer og transportløsninger. Her nævnes biomasse som en del af løsningen. Det er positivt, at Nordisk Ministerråd vil støtte udviklingen af blandt andet biomassebaseret brændstof. Vores medlemmer står klar til at levere bæredygtigt produceret råmateriale til processen, og vi vil følge udviklingen på området tæt.

Tab af biodiversitet en stor udfordring

Det nordiske samarbejde vil også bidrage til at stoppe tabet af biodiversitet og fragmentering samt promoverer bæredygtig drift. Nordisk ministerråd mener, at tab af biodiversitet er en af de største udfordringer i verden pt. De nævner løsninger som langtids-beskyttelse af områder, bæredygtig anvendelse, en grøn infrastruktur og restaurering af det naturlige miljø. De mener, at det er vigtigt at udvikle en økosystemsbaseret forvaltning og at integrere naturværdi i beslutningstagningen.

Der er i udspillet gode intentioner, som nu skal følges til dørs.

Download

Hent rapporten som PDF-fil: