Nordiske stats- og klimaministre vil øge forbruget af træ – særligt i byggeriet

Bygningers CO2-udledning kan halveres ved at bruge træ frem for fx stål og beton. Foto viser træbyggeri ved Lisbjerg Bakker, Aarhus.

I sidste uge underskrev klimaminister Lars Chr. Lilleholt en erklæring om klimaneutralitet med nordiske stats- og klimaministre.

Der skal fuld fart på den grønne omstilling i de nordiske lande, og landene skal danne fælles front for at øge klimaambitionerne på globalt plan. Så klar er beskeden fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland efter et fælles møde den 25. januar 2019 mellem landenes stats- og klimaministre.

I en fælles deklaration med de nordiske lande, skriver Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt under på at ville intensivere klimasamarbejdet. Dette sker blandt andet ved “promoting the use of sustainably produced wood in our countries, including in construction”.

Vi glæder vi os over denne erklæring, som er endnu et skridt i retningen mod et øget brug af træ som en væsentlig brik i omstillingen til et klimavenligt og bæredygtigt byggeri.

Nyt initiativ rettet mod danske politikere

Den 29. januar 2019 mødtes vi med bygge- og boligordførerne Merete Dea Larsen (DF), Andreas Steenberg (RV) og Hans Christian Schmidt (V) til en temaaften om hvordan øget træproduktion i skovene og anvendelse af mere træ i byggeriet vil give store klimagevinster. Sammen med Træ- og Møbelindustrien, Træinformation og Dansk Træforening afholdte vi en temaaften, hvor eksperter fra forskere og arkitekter og byggetekniske eksperter levere inspiration til, hvordan vi gør fremtidens byggeri mere bæredygtigt og klimavenligt.

Ordførerne kvitterede meget positivt på forslagene til, hvordan Folketinget konkret kan omstille byggesektoren ved hjælp af moderniserede og forenklede regler, demonstrationsbyggerier og nordisk samarbejde, så samfundet når et vigtigt skridt mod en cirkulær økonomi og klimaneutralitet.

Download

Læs den nordiske erklæring om klimaneutralitet: