Nu åbner fire tilskudsordninger til skov

Nu kan skovejere igen søge betaling til grøn driftsplan, til foryngelse af nål med fremme af løvtræ og til særlig drift. Desuden er lanceret en ny ordning til skov i Natura 2000-områder.

Naturstyrelsen har i dag genåbnet tre tilskudsordninger under overskriften “tilskud til bæredygtig skovdrift” samt lanceret en ny tilskudsordning særligt til skov i Natura 2000-områderne

Tilskud til bæredygtig skovdrift

De tre tilskudsordninger som er genåbnet er:

 • Grøn driftsplan
 • Foryngelse af nål med fremme af løvtræ
 • Særlig drift

Der er afsat 10 millioner kr. pr. år i tre år til disse ordninger. Naturstyrelsen forventer stor søgning på ordningerne som tidligere har været meget populære.

Ordningerne ligner i det store hele de gamle ordninger, og Skovforeningen er glad for at skovejere igen kan få betaling for tiltag som fremmer biodiversiteten og andre naturværdier i skovene.

Der er ansøgningsfrist 1. september på alle tre ordninger.

Natura 2000-ordningerne endelig på plads

Natura 2000-handleplanerne blev vedtaget i december 2012. Implementeringen har dog stået stort set stille fordi oplægget er at planerne skal gennemføres frivilligt ved at skovejerne søger betaling.

Nu er Natura 2000-tilskudsordningerne på plads, og ejere med skov i Natura 2000-områderne kan søge betaling til:
 • sikring af skovnaturtyper ved en naturvenlig skovdrift
 • skovgræsning
 • stævning
 • bevaring af op til 10 store træer pr. ha til naturligt henfald
 • etablering af naturlige vandstandsforhold
 • bekæmpelse af invasive arter
 • udlæg af urørt skov
 • særlig indsats for udvalgte arter.

Både private og kommunale skove kan søge denne ordning. Der kan søges løbende fra 1. juli 2013. Der er afsat 42 millioner kr. om året til denne ordning.

Ordningen skal søge at løse alle de mange forskellige situationer til sikring af gunstig bevaringsstatus af 10 skovnaturtyper i Natura 2000-områderne. Det er ikke let. Det kan derfor virke uoverskueligt at gå i krig med en tilskudsansøgning eller bare at finde ud af hvilke muligheder der er.

Der er råd at hente: Skovforeningen yder gratis rådgivning til ejere med fredskovpligtige arealer i Natura 2000-områderne, og vi kan også rådgive om at søge tilskud under denne nye ordning.