Nu kan du søge om tilskud til skovdrift

I denne uge har Naturstyrelsen åbnet for årets ansøgningsrunde for en række forskellige skovtilskud.

Du kan søge om følgende former for tilskud:

  • Hasselmus og flagermus – Er der hasselmus eller flagermus i din skov, kan du søge om tilskud til særlig drift.
  • Natura 2000 – Skovnatur – Har du skov i et Natura 2000 område kan du søge tilskud til at beskytte skovnaturtyper og -arter.
  • Grøn driftsplan – vil du gerne have et bedre overblik over din skov og mulighederne for at omstille til en bæredygtig skovdrift kan du søge tilskud til at få udarbejdet en grøn driftsplan.
  • Foryngelse – har du nåletræesarealer som du gerne vil konvertere til løv kan du søge tilskud til foryngelse
  • Særlig drift – har du nogle naturmæssigt værdifulde arealer og særlige arter tilknyttet skov kan du søge om tilskud til en drift der kan beskytte og pleje disse.

Alle ordningerne har ansøgningsfrist 1. august.

Du kan finde mere om de enkelte ordninger, ansøgningsskemaer og vejledninger til at udfylde dem på Naturstyrelsens hjemmeside.

Ændringer i ordningerne

Flere af ordningerne er ændret særligt for at lette administrationen, men også få steder med forbedringer i mulighederne.

I ordningen til foryngelse af nåletræesarealer er max antal planter for eksempel fjernet og du kan nu selv supplere med planter så du får et fornuftigt plantetal.

De største forbedringer er i Natura 2000-ordningerne hvor særligt følgende ændringer kan fremhæves:

Ændringer i tilskudsordningen der letter administrationen:

  • Mulighed for at inddrage op til 25% ikke-kortlagte arealer (tidligere kun 10%)
  • Den laveste grundsats er fjernet, så der kun er to grundsatser (400 eller 700 kr/ha)
  • Der er ikke længere krav om supplerende sikring for arealer i tilstandsklasse I
  • Det er ikke længere et krav at have en grundsikring for at opnå supplerende sikring
  • Der kan nu nøjes med én ansøgning pr. ejendomsnummer inden for samme skovområde (tidligere krav om en ansøgning pr. kortlagt areal)

Særlig mulighed for hjælp til Natura 2000 ansøgningen

Har du kortlagte skovarealer i et Natura 2000-område kan du søge betaling til driften af arealerne – og Skovforeningen kan uden beregning hjælpe dig med ansøgningen.

Har du brug for hjælp til at gennemgå dine muligheder, lave et overslag over mulighederne eller lave den konkrete ansøgning, så kontakt os hurtigst muligt. Rådgivningen er gratis for alle skovbevoksede fredskovspligtige arealer i Natura 2000-områderne.

Har du brug for hjælp til at gennemgå dine muligheder, lave et overslag over mulighederne eller lave den konkrete ansøgning, så kontakt os hurtigst muligt. Rådgivningen er gratis for alle skovbevoksede fredskovspligtige arealer i Natura 2000-områderne.

Kontakt info: Tanja Blindbæk Olsen, to@skovforeningen.dk eller 2537 1977.