Nu kommer de varslede stigninger i vurderingerne

Vurderingerne af skovenes ejendoms- og grundværdier er steget 60% pr. 1. oktober 2008. Resultatet kan ligge langt fra handelsværdien på konkrete ejendomme. Skovforeningen kan hjælpe skovejerne med at vurdere om deres nye offentlige vurdering kan påvirkes.

Landets skovejere modtager nu resultaterne af den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2008 som Skovforeningen omtalte i november.

Som varslet er der tale om betydelige stigninger i forhold til den seneste vurdering fra 2006: Både ejendoms- og grundværdierne stiger 60%.

De enkelte ejendomme er ikke blevet vurderet individuelt. Derfor kan den automatiske opskrivning med 60 % medføre betydelige afvigelser fra handelsværdien på konkrete ejendomme.

Skovforeningen kan hjælpe skovejerne med at vurdere om deres nye offentlige vurdering kan påvirkes. For medlemmer er kort telefonisk rådgivning gratis, mens en nærmere analyse faktureres med 780 kr/time. For ikke-medlemmer faktureres 1.460 kr/time, også for telefonisk rådgivning.