Nu skriver aviserne om skov, sundhed og Skovforeningen

Efter at Kærehave Skov fik Region Sjællands sundhedspris, har der været massiv medieomtale af projektet som Skovforeningen leder sammen med skovejer Søren Paludan, Ringsted Kommune, lokale foreninger og frivillige.


Sundhed og livskvalitet i naturen – et idekatalog.

Efter at Kærehave Skov fik Region Sjællands sundhedspris i oktober, har der været massiv medieomtale af det projekt som Skovforeningen leder i samarbejde med skovejer Søren Paludan, Ringsted Kommune, lokale foreninger og frivillige.

For eksempel skrev Weekendavisen 1. november helsiden Nem pille at sluge, og Politiken skrev 25. november helsiden Private skove kan højne folkesundhed.

Skovforeningens involvering i Kærehave afsluttes i 2013, og vi er lige nu ved at lægge sidste hånd på projektrapporten. Samtidig er skovejer Søren Paludan og Ringsted Kommune i dialog om at fortsætte de aktiviteter der er sat i gang i skoven.

I 2014 fortsætter Skovforeningen i nye kommuner med at udvikle samarbejder mellem private skove og kommunerne og andre relevante aktører om at øge borgernes trivsel ved hjælp af natur.

Idekatalog om sundhed og natur

Skovene har enorm betydning for befolkningens sundhed og trivsel. Denne gode virkning kan udvikles og professionaliseres til gavn for både befolkningen og skovbruget.

Skovforeningen har udarbejdet hæftet ”Sundhed og livskvalitet i naturen – et idekatalog”. Hæftet er især rettet til kommuner, organisationer og andre som vil bruge naturen til sundhedsfremme og forebyggelse. Hæftet er udgivet af naturvejlederordningens sundhedsnetværk og kan læses på nettet som en bladreudgave og som PDF-fil.