Nu starter arbejdet med naturpakken

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen skød i dag arbejdet med regeringens naturpakke i gang. Skovforeningen ser frem til en konstruktiv dialog om hvordan de private skove kan bidrage.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen skød i dag arbejdet med regeringens naturpakke i gang, da hun sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen besøgte et stykke urørt skov ved Kolding.

Udlæg af urørt skov har gennem de senere år været det virkemiddel, der oftest har været fremført for at sikre og fremme af biodiversitet, og miljø- og fødevareministeren har også tidligere udtalt at hun i forbindelse med naturpakken vil vurdere, hvor meget skov der skal lægges urørt.

I dagens udmelding fra ministeriet fremgår det at regeringen nu vil kortlægge, hvilke skove der er egnet til biodiversitetsformål som urørt skov, fordi nogle skove har større potentiale end andre.

 

Biodiversitet er andet end urørt skov

Skovforeningen ser frem til en konstruktiv dialog om hvordan de private skove kan være med til at løse Danmarks internationale forpligtigelser for biodiversitet i skov.

Urørt skov kan være en god løsning på nogle lokaliteter, men det er ikke det eneste virkemiddel, som bør anvendes til at øge biodiversiteten. Mange andre, aktive skovdriftsformer med biodiversitetsformål kan fremme biodiversiteten i skovene samtidig med, at der gennemføres en træproduktion på arealerne.

Netop dette havde Skovforeningen lejlighed til at præsentere for Folketingets Miljø- og fødevareudvalg, som i går var på besøg på Orenæs skovdistrikt på Falster.

 

Naturpakken vil også omfatte oplevelsesmuligheder

Ministeren fremhæver at naturpakken vil komme til at handle om andet end biodiversitet. Ministeren ønsker blandt andet, at der skal være flere tilbud om friluftsliv i naturen.

Ministeren efterspørger nu befolkningens ideer og inviterer til to skovture i næste uge. Har kan befolkningen møde ministeren og foreslå hvordan friluftslivet kan få mere glæde af de oplevelser, som naturen byder på.

Læs information om de to skovture på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.