Ny administrerende direktør i DSHwood A/S

Skovforeningens handelsselskab DSHwood A/S ansætter Peter Vind Larsen som ny administrerende direktør. Han afløser Christen Møller der fortsætter som direktør. DSHwood udvikler sig meget tilfredsstillende, og 2013 ventes at blive et nyt rekordår.

Bestyrelsen for DSHwood A/S har besluttet at styrke ledelsen af selskabet gennem ansættelse af Peter Vind Larsen som ny administrerende direktør. Han afløser Christen Møller der fortsætter i selskabet som direktør.

Peter Vind Larsen tiltræder 13. januar 2014. Selskabets direktion vil herefter bestå af Peter Vind Larsen, Christen Møller og Jørgen Røge. Ledergruppen omfatter ud over de tre nævnte også finans- og administrationschef Palle Haugsted og prokurist Michael Tekampe fra datterselskabet i Tyskland.

Peter Vind Larsen er 43 år og uddannet forstkandidat fra Landbohøjskolen. Han har arbejdet i 13 år i International Woodland Company, de seneste år som direktør for investeringsudvikling. Peter Vind Larsen er gift og har 3 børn, og han vil bosætte sig i Fredericia-området hvor DSHwoods hovedkontor er placeret.

– Gennem de senere år har DSHwood udviklet sig positivt, siger bestyrelsesformand Erik Bøgh Christensen. Virksomheden såvel som organisationen har udviklet sig meget tilfredsstillende, og 2013 ventes at blive et nyt rekordår for selskabet.

– Selskabet har fortsat store muligheder for vækst. Det øgede forretningsomfang og en større og mere kompleks organisationsstruktur vil naturligt stille højere krav til alle medarbejdere. På den baggrund er det besluttet at styrke selskabets ledergruppe gennem ansættelsen af Peter Vind Larsen.

DSHwood handler med alle gængse råtræprodukter af løv- og nåletræ. Selskabet har hovedkontor i Fredericia og har datterselskaber  i Tyskland, Storbritannien samt fra 2014 i Frankrig. Hertil kommer en omfattende salgsorganisation i Indien, Kina og Vietnam.

DSHwood har 52 medarbejdere. DSHwood er et aktieselskab som er 100% ejet af Dansk Skovforening.