Ny aftale om stormfaldsforsikring

Skovforeningen har indgået aftale med Gartnernes Forsikring om en 5-årig basisforsikring for stormfald. Dermed kan ejere der tidligere har modtaget tilskud til genplantning efter stormfald, opfylde kravet om at skoven skal være uafbrudt forsikret i 15 år.

Det er lykkedes Dansk Skovforening og forsikringsmæglerfirmaet Aon at indgå en aftale med Gartnernes Forsikring om tegning af basisforsikring for stormfald.

Vi vil orientere om priserne på den nye forsikring når vi har forhandlet administrationsbidraget på plads med Aon som skal administrere ordningen.

Forsikringen gælder fra 1. september 2006. Det betyder at ejere der har modtaget tilskud til genplantning efter stormfaldene i 1999 og 2005, kan opfylde kravet om at skoven skal være forsikret i en ubrudt periode på mindst 15 år efter sidste udbetaling af tilskud.

Baggrunden for den nye aftale

Skovforeningen har sammen med Aon forhandlet med 4 forsikringsselskaber, herunder med Codan der hidtil har tegnet basisforsikringerne gennem Skovforeningen og Aon. Det lykkedes imidlertid ikke at forlænge den eksisterende aftale med Codan da selskabet kun ville indgå en aftale for 1 år.

Skovforeningen har lagt afgørende vægt på at en aftale skal have et længere sigte, og aftalen med Gartnernes Forsikring gælder 5 år, ligesom den tidligere aftale med Codan.

For at opnå et præmieniveau der ikke fuldstændig ændrer ved den enkelte skovejers forudsætninger for at gå ind i ordningen, bad Skovforeningen Økonomi- og Erhvervsministeren om at nedsætte udbetalingsbeløbet fra forsikringen i tilfælde af stormfald.

Ministeren imødekom Skovforeningens ønske og nedsatte udbetalingsbeløbet fra 7.750 kr/ha til 3.000 kr/ha.

Alle skovejere der hidtil har haft basisforsikring hos Codan vil automatisk blive overflyttet til det nye selskab og få meddelelse herom. Som forsikringstager kan man naturligvis frit vælge om man vil fortsætte under de nye vilkår eller ej.

Men for skovejere der tidligere har modtaget tilskud til genplantning, gælder den gamle regel stadig: Hvis man ikke opretholder en basisforsikring, skal tilskuddet betales tilbage.

Forestående opgaver på stormområdet

Skovforeningen har stadig to andre opgaver på stormområdet:

  • Vi vil gå til Regeringen og Folketinget for at få forbedret stormfaldsloven. I øjeblikket udelukker den skovejere fra at træde ind i ordningen hvis de ikke allerede er inde, eller hvis de ikke tegner forsikringen senest et halvt år efter at have købt en skov. Denne regel tjener intet formål, men holder blot skove ude af den ordning der skulle være til gavn for både skove, skovgæster og skovejere. Den regel må fjernes.
  • – Vi vil undersøge mulighederne for også at videreføre den frivillige tabsforsikring i forbindelse med stormfald. Denne forsikring blev også opsagt af forsikringsselskabet ved udløbet af den 5-årige aftale.