Ny artikelserie skal gøre skovejere trygge ved at producere og handle med skovflis

Mere viden kan løfte skovejernes kompetencer i forhold til at træffe de rette beslutninger omkring flisprojekter i skoven

Flishugning af udkørt træ ved bilfast vej med Albach Diamant. Foto: EHJ Energi.

Flishugning af udkørt træ ved bilfast vej med Albach Diamant. Foto: EHJ Energi.

I det netop udkomne nummer af Dansk Skovforenings tidsskrift Skoven, kan du finde artiklen ”Grundlæggende om flis”. Det er den første blandt en række artikler om produktion og handel med flis, som Dansk Skovforenings markedstekniske gruppe har taget initiativ til.

Markedet for flis har i dag mange aktører og der er typisk mange led i en flis-operation. Derfor kan det være nyttigt, at du som skovejer har den nødvendige viden og overblik inden du træffer beslutningen om et flisprojekt. Det vil denne artikelserie kunne hjælpe med.

I den første artikel formidler en skovrider med mange års erfaring fra branchen de grundlæggende forhold omkring flis. I de kommende artikler følges der op med artikler omkring endnu flere forhold ved afvikling af flisprojekter, oparbejdning og levering af flis til varmeværk samt vigtig information om principper for afregning og økonomi. Dertil vil der komme artikler om næringsstofkredsløbet, bæredygtighed og biodiversitetshensyn ved flisning.

Den markedstekniske gruppe er en ekspertgruppe under Dansk Skovforening med repræsentanter fra de enkelte skovkredse, som løbende arbejder med træmarkedets tekniske spørgsmål, samt repræsentanter fra skovbrugets hovedaktører.

Gruppen består af følgende medlemmer:

  • Mogens Lunde, Fromsseier plantage, Sydlige Jyllands Skovkreds
  • Jens Kristian Poulsen, Stiftelsen Sorø Akademi, Sjællandske Skovkreds
  • Niels Peter Dalsgaard, Salten Langsø Skovadministration, Nordlige Jyllands Skovkreds
  • Martin Rasmussen, Hvidkilde Gods, Fynske Skovkreds
  • Erik Dalby, Hededanmark
  • Klaus Lindhardtsen, Skovdyrkerne