Ny bekendtgørelse mindsker betaling for græsning og slæt

Skovforeningen har afgivet et høringssvar til udkastet til ny Bekendtgørelse om Pleje af Græs- og Naturarealer under landdistriktsprogrammet.

Skovforeningen har afgivet et høringssvar til udkastet til ny Bekendtgørelse om Pleje af Græs- og Naturarealer under landdistriktsprogrammet.

Kombinationen med enkeltbetaling forsvinder

Den eksisterende ordning til pleje af natur- og græsarealer har haft en uklar grænseflade til en anden græsordning, nemlig artikel 68-miljøordningen i Rådets Forordning (EF) Nr. 73/2009.

I udkastet til den nye Bekendtgørelse om Pleje af Græs- og Naturarealer har Fødevareministeriet søgt at lave en klarere grænseflade. Med den nye bekendtgørelse foreslås at sætte taksterne op som kompensation for at man ikke længere kan modtage enkeltbetaling sammen med ordningen. Arealer der modtager enkeltbetaling, henvises i stedet til at søge græsningsordningen under Artikel 68.

Umiddelbart lyder det fornuftigt: Hvis ens arealer ikke lever op til kravene i enkeltbetalingsordningen, får man en forhøjet takst under Pleje af Græs- og Naturarealer. Lever arealerne op til kravene i enkeltbetalingsordningen, kan man søge græsordningen under artikel 68.

Alligevel vil det være en betydelig forringelse for mange. Der er nemlig en undtagelsesbestemmelse i artikel 34 i Forordning Nr. 73/2009 som betyder at lodsejere med areal i omdrift kan opretholde deres enkeltbetalingsordning, selvom arealerne ikke lever op til de formelle enkeltbetalingskrav. Betingelsen er at lodsejeren kombinerer enkeltbetalingen med fx Pleje af Græs- og Naturarealer under landdistriktsprogrammet.

Det betyder at den reelle ændring i tilskud for lodsejere der via undtagelsesbestemmelsen i artikel 34 opretholder enkeltbetaling kombineret med Pleje af Græs- og Naturareal går fra ca.2.200 (EB-støtte) + 1.400/800 kr./ha for henholdsvis græsning og slæt til den nye forhøjede takst i udkastet til den nye ordning som er 2.000/1.000 kr./ha for henholdsvis græsning og slæt.

Skovforeningens høringssvar

Skovforeningen påpeger derfor i vores høringssvar at hvis myndighederne ønsker at få succes med den nye ordning til pleje af græs- og naturarealer, så skal taksterne enten væsentligt op eller også skal lodsejeren fortsat kunne kombinere artikel 34 og ordningen til pleje af græs- og naturarealer.