Ny bog om naturnær skovdrift

Ny bog giver den første samlede fremstilling af naturnær skovdrift. Det er en opslagsbog for praksis og en lærebog for studerende.

Naturnær skovdrift er en driftsform som vinder stigende indpas i dansk skovbrug. Statsskovbruget har officielt lagt om til naturnær drift i år, og mange private bliver inspireret af de ideer som ligger i driftsformen.

Naturnær drift går ud på at lade skoven forynge sig ved det naturlige frøfald. Skovdyrkeren griber kun ind med plantning eller tynding for at lede systemet i en retning der passer med driftsformålet. Men vedligeholder og forbedrer skovens produktionsevne, og skoven bliver mere stabil over for stormfald og klimaudsving.

Det vil mange steder tage 100-200 år at indføre naturnær drift i fuldt omfang. En naturnær skov vil bestå af en blanding af en række træarter i alle aldersklaser. Målet er en skov hvor der foretages meget små investeringer i anlæg og pleje af kulturer, men der kommer stadig en stor produktion af værdifuldt tømmer.

I det nuværende skovbrug har man anvendt elementer af naturnært skovbrug i nogle bevoksninger når man har lavet selvforyngelse af bøg, eller man har underplantet en skærm af ældre rødgran. Med den naturnære drift indføres principperne konsekvent over hele skoven og over hele bevoksningens liv.

Den nye bog er primært skrevet af forskere fra Skov & Landskab på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, efter inspiration fra praktikere. Bogen er redigeret af professor i skovdyrkning, J. Bo Larsen.

Bogen er på 400 sider, rigt ill. med fotos og tegninger i farver, uindbundet. Den er udgivet af Dansk Skovforening. Bogen sælges for 250 kr inkl. moms plus forsendelse via hjemmesiden.

Valg af provenienser

Bogen om naturnær skovdrift kan ses i forlængelse af “Træarts- og proveniensvalg i et bæredygtigt skovbrug” fra 1997.

Denne bog beskriver udbredelse, raceforhold, frøforsyning og valg af provenienser for 20 skovtræarter. Bogen vil derfor give god vejledning til de plantede kulturer som stadig skal laves – i et vist omfang – i et naturnært skovbrug.

Denne bog er på 251 sider, pris 200 kr inkl. moms og bestilles også via hjemmesiden.