Ny bog om skovenes store betydning for klimaet

Bogen hedder: ”Klimaskoven”. Forfatterne er Esben Møller Madsen, Anders Tærø Nielsen, Palle Madsen og Per Hilbert.

På bogens omslag kan man læse nogle korte fakta om skovenes store betydning for klimaet. Der står:

Med aktivt skovbrug kan man opnå 30% reduktion af den årlige danske netto- CO2-udledning. Det forudsætter, at der gennemføres en skovrejsning på ca. 490.000 ha (svarende til 11% af Danmarks samlede areal.

Træs vigtigste klimaegenskab er, at træ kan erstatte en række materialer (stål, beton, aluminium mm.) som til deres fremstilling og forarbejdning kræver store mængder fossilt brændsel. Ved at erstatte (substituere) disse ernergislugende materialer med træ eller træbaserede produkter reduceres CO2-udledningen.

I modsætning til aktivt skovbrug udgør omlægning til urørt skov en klimabelastning. I den urørte skov efterlades træet til at rådne op på skovbunden, hvorved det i træet bundne CO2 frigives til atmosfæren. Samtidig går man glip af den substitutionseffekt som opnås, når man erstatter energitunge materialer med træ.

Ingen kan være i tvivl om, at en øget skovrejsning er en forudsætning for – og et væsentligt bidrag til – at nå de meget ambitiøse klimapolitiske mål om at reducere CO2-udledning med 70% i år 2030. Øget skovrejsning er da også et helt centralt element på den politiske dagsorden og øget skovrejsning bliver en del af regeringens klimapakke.

Skovene er fantastiske CO2-støvsugere – ja, de lever rent faktisk af det.