Ny drejning i Egern-mysteriet: Undslupne kæledyr

Skovforeningens slog alarm i marts over en observation af et gråt egern i Fredericia. Det viste sig at være et hudsonegern - et kæledyr der var undsluppet i 2009. Det vides ikke om hudsonegern kan skade skovene lige så alvorligt som grå egern.

Dansk Skovforenings slog alarm i marts over en borgers observation af et gråt egern (Sciurus carolinensis) i Fredericia.

Dagen efter alarmen tog Skov- og Naturstyrelsen ud og fotograferede egernet og konstaterede at det var mindre end et gråt egern normalt er. Styrelsen vurderede at egernet sandsynligvis var vort hjemmehørende røde egern (Sciurus vulgaris) der også optræder i brune og sortbrune varianter. Alarmen blev afblæst.

I mellemtiden gik snakken i Fredericia. Det viste sig at der i 2009 undslap tre hudsonegern (Tamiasciurus hudsonicus) der blev holdt som kældedyr cirka ½ kilometer fra det hus hvorfra der blev slået alarm.

Og ganske rigtigt: Det var et af de tre undslupne egern der havde tilbragt vinteren 2010 på loftet hvor det gav husejeren flere problemer. Egernet havde samlet forråd som tiltrak rotter, og det havde gnavet ledninger over og derved afbrudt strømmen til en loftslampe.

Egernet er nu blevet fanget og bragt tilbage til sin ejermand. Det vides ikke hvad der er sket med de øvrige to undslupne hudsonegern.

Uvist om hudsonegern er ligeså alvorlig en trussel for skovene som grå egern

Skovforeningen har ikke fundet kilder der omtaler erfaringer med fritlevende, undslupne hudsonegern i Europa. Vi ved ikke om hudsonegernet giver lige så alvorlige problemer for træer og/eller røde egern som det grå egern.

I alt kendes omkring 250 arter inden for egernfamilien (Sciuridae).

Enorm medieinteresse

Skovforeningens alarm fik enorm medieomtale og medførte flere henvendelser fra fx Århus og Fyn om observationer af grå egern. Skov- og Naturstyrelsen undersøger dem nu.

Sagen har, glædeligvis, tændt en vigtig rød lampe i offentligheden: Pas på de grå egern. De skal ikke ind i Danmark, aldrig nogensinde forhåbentlig.