Ny energiaftale lægger brændeafgiften i graven

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har den 14. juli 2014 indgået en ny delaftale på energiområdet, som en sidste del af den store vækstpakke. Aftalen inkluderer at brændeafgiften definitivt er død.

Den politiske vilje til at afskaffe brændeafgiften med de mange negative konsekvenser er faktisk endnu bredere end ovennævnte aftaleparter, idet Det Konservative Folkeparti krævede afgiften fjernet allerede i efteråret, og Liberal Alliance har på intet tidspunkt deltaget i energiaftalen.

Brændeafgiften fjernes fordi der er gode argumenter og dokumentation for, at finansieringen af den grønne omstilling ikke skal ske ved at pålægge nye afgifter på træ, som er en både miljøvenlig og fossilfri ressource. Finansieringen sker ved at hæve bundskatten og reducere den grønne check.

Afklaringen er vigtig

Siden brændeafgiften indgik som en del af energiforliget i 2012 har truslen om afgiften haft helt unødvendige omkostninger for virksomheder i hele træbranchen og skabt usikkerhed om træressourcens fremtid i den danske energiforsyning. Det er derfor befriende, at politikerne langt om længe har indgået en aftale som fjerner denne usikkerhed. Nu kan virksomheder og husholdninger endelig komme videre med investeringer i vedvarende og klimavenlig træenergi, som er en vigtig brik i Danmarks omstilling til et biobaseret samfund.et økonomisk.