Ny erhvervspakke er kinderæg for skovbruget

Der er hele tre gode ting for skovejerne at finde i det udspil, regeringen netop har præsenteret – blandt andet skal beskatningen ved generationsskifter ifølge forslaget sættes ned med en tredjedel.

Foto: Colourbox

Torsdag fremlagde regeringen et udspil til ny erhvervspakke – ”Et stærkere erhvervsliv” – og her er der både lagt op til et eftersyn af erhvervsstøtten, ligesom der er helt nye initiativer i støbeskeen.

Målet er at sikre bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv. Den internationale konkurrence er skærpet, hvilket giver kamp om kvalificeret arbejdskraft og en stigende efterspørgsel på den nyeste teknologi. Det giver behov for at sikre et dynamisk erhvervsliv, der kan konkurrere om vækst og arbejdspladser på den internationale scene.

Der er særligt tre ting i den fremlagte pakke, som der er grund til at glæde sig over i skovbruget:

  • Nedsættelse af generationsskiftebeskatningen fra 15 procent til 10 procent ved overdragelse til et nært familiemedlem.
  • Retskrav på anvendelse af en skematisk værdiansættelse ved generationsskifte af en erhvervsvirksomhed inden for den nære familie.
  • Forbedrede muligheder for ejendomsvirksomheders succession.

Regeringen fremfører videre, at alle tiltagene er finansieret og vil fremgå af den kommende finanslov. Og det er godt, at initiativerne skal finansieres gennem det økonomiske råderum og ikke som ellers varslet udelukkende gennem ændringer i erhvervsstøtten.

Ro på beskatningen

Selvom regeringens erhvervspakke ser ud som lidt af et kinderæg for skovbruget, kunne chokoladen være af bedre kvalitet – her tænker jeg på selve beskatningen af generationsskifter.

Vi havde helst set, at generationsskiftebeskatningen helt blev afskaffet, så vilkårene blev mere lig, hvad de er i vores naboland Sverige, der slet ikke har en generationsskiftebeskatning.

Men det er trods at alt positivt, at der nu bliver lagt op til, at generationsskiftebeskatningen sænkes. Håbet er også, at vi kan få lidt mere stabile forhold omkring generationsskiftebeskatningen, end der har været den seneste årrække, så skovejerne bedre ved, hvad de kan regne med.

Efter VLAK-regering nedsatte bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder fra 15 procent til fem procent, blev den justeret op til 15 procent, da S kom til magten i 2019. Nu håber vi, at det nye forslag kan blive mere permanent, så afgiften ikke blot igen justeres tilbage til de 15 procent ved næste regeringsskifte.

Det glæder samtidig Dansk Skovforening, at der lægges op til et retskrav på at anvende en skematisk værdiansættelse ved generationsskifte af en erhvervsvirksomhed inden for den nære familie.

Der fastsættes ikke længere en ejendomsværdi i forbindelse med vurderingen af skov- og landbrugsejendomme, i stedet skal ejeren anmode om det, hvis ejendomsværdien skal anvendes i forbindelse med generationsskifter – en såkaldt § 11-vurdering. Her siger loven i dag, at værdien skal fastsættes ud fra handelsværdier i området.

Antallet af skovhandler i fri handel i Danmark er imidlertid ikke højt, og derfor skal en statistik over opnåede handelspriser i fri handel tages med et vist forbehold. Derfor er det positivt, at der nu lægges op til, at det kan ske ved en skematisk værdiansættelse.

Dansk Skovforening har tidligere foreslået at en model, hvor der ud fra objektive ejendomsdata (areal, jordbundstype, træarts- og aldersklassefordeling, beliggenhed mv.) foretages en driftsøkonomisk værdiberegning. Når den tekniske ejendomsværdi er udregnet, kan det efterfølgende vurderes, om der er belæg for at tillægge en yderligere værdi, fx som følge af særlige herlighedsværdier.