Ny EU-strategi for bioøkonomi

EU-Kommissionen har præsenteret en opdateret bioøkonomistrategi. Den nye strategi skærper fokus på biomassens mulighed for at bidrage til den cirkulære økonomi og den internationale bæredygtighedsdagsorden.

Ny finsk teknolog fjerner kemikalieforbruget i fremstillingsprocessen af viskose (træfibre til tekstiler).

Ny finsk teknologi inspireret af edderkoppens spindeteknik fjerner kemikalieforbruget i fremstillingsprocessen af viskose (træfibre til tekstiler) og lægger dermed en grundpille for et gennembrud.

En stærk bioøkonomi i Europa kan skabe økonomisk vækst, job og udvikling i landdistrikterne og samtidig bidrage til de klimamål, der er indeholdt i klimaaftalen fra Paris. Det er i hvert fald ambitionen i EU’s opdaterede bioøkonomistrategi.

Strategien indeholder en handleplan med 14 initiativer, der skal understøtte de 5 overordnede strategiske mål:

  • Sikre fødevareforsynings- og ernæringssikkerhed.
  • Bæredygtig håndtering af naturressourcer.
  • Reducere afhængighed af ikke-genanvendelige ressourcer.
  • Mindske og tilpasning til klimaforandringer.
  • Styrke Europas konkurrencedygtighed og skabe arbejdspladser.

Træ og træbiomasse en vigtig ressource

Træ og biomasse har et stort potentiale for at fortrænge fossilt kulstof, når det erstatter fossilt kul, olie og gas og energiintensive materialer. Derfor ønsker Kommissionen en bredere udnyttelse af biologiske materialer i de europæiske fremstillingsindustrier og energiselskaber. Strategien har som noget nyt en systematisk tilgang til samarbejde på tværs af sektorer og erhvervsområder for at fremme dette.

Nye produkter af træ

Der er et enormt økonomisk vækst- og indtjeningspotentiale for træbranchen i utraditionelle produktkategorier. Bygge- og emballagesektorerne er eksempler på områder, hvor nye muligheder for udnyttelse af træbaserede produkter allerede har åbnet sig meget i de senere år. Mens andre produkter som træbaserede tekstiler, kemikalier og økosystemstjenester fremhæves i den nye strategi som produktkategorier, hvor der forventes endnu flere innovationsmuligheder i fremtiden.

Den nye strategi lægger derfor helt konkret op til en ny kortlægning af barrierer og katalysatorer for udvikling og markedsoptagelse af nye biobasered produkter.

Projekt om øgning af kulstoflageret i skov og biomasse

I løbet af det sidste årti har EU’s skove fjernet 9% af EU’s årlige CO2 –udledning. Et tal der er ambitioner om at øge. Det er derfor interessant at strategien indeholder planer om forsøgsprojekter, hvor et af projekterne skal demonstrere hvordan en markedsdrevet mekanisme for øgning af kulstoflagret i skovjord og biomasse kan fungere og vise den store rolle skovbruget kan spille i klimakampen.

Vi vil med interesse følge implementeringen af strategien og de nye muligheder den bør give for skovbruget.