Ny formand for Nordlige Jyllands Skovkreds

Skovfoged Rune Guldholt, Rye Nørskov, er ny formand for Nordlige Jyllands Skovkreds.

Nordlige Jyllands Skovkreds har 15. september valgt skovfoged Rune Guldholt, Rye Nørskov, som ny formand. Han afløser skovejer Knud Fabricius, Skramsø Skovdistrikt, som har været skovkredsens formand siden 2002.

Skovforeningen takker Knud Fabricius for den store indsats som han har ydet som formand for skovkredsen. Knud Fabricius har ydet en helt særlig indsats ved at arrangere en lang række ekskursioner til skove og træindustrier i tilknytning til skovkredsens møder. Derved har han sørget for at kredsen holdt et usædvanligt højt aktivitetsniveau.