Ny formand for Storstrøms Skovkreds

Marie-Louise Friderichsen, Allingkloster, er ny formand for Storstrøms Skovkreds.

Storstrøms Skovkreds har 17. april valgt skovejer Marie-Louise Friderichsen, Allingkloster, som ny formand. Hun afløser skovfoged Rune Rübner-Petersen, Corselitze og Fuglsang Skove.

Rune Rübner-Petersen fortsætter som skovkredsens repræsentant i den markedstekniske gruppe.

Jens Rasmussen, Skovdyrkerforeningen Øst, er fortsat næstformand i skovkredsen.