Ny formand i Dansk Skovforening

Dansk Skovforening har fået ny bestyrelsessammensætning efter generalforsamlingen på Svenstrup Gods og Peter Arnold Busck er valgt som ny formand.

Dansk Skovforening har afholdt generalforsamling den 29. maj 2019 på Svenstrup Gods, hvor der var valg til hele 5 bestyrelsesposter.

Niels Otto Lundstedt, Ditlev Berner og Michael Glud blev alle genvalgt til en nye 2-årig periode, mens Silja Nyboe Andersen er nyvalgt til en 2-årig periode og Bendt Wedell er nyvalgt for en 1-årig periode.

Ny formand bliver Peter Arnold Busck

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig, og forretningsudvalget blev udpeget. Formand blev Peter Arnold Busck, næstformanden Niels Otto Lundstedt og 3. medlem af forretningsudvalget er Bendt Wedell.

Peter Arnold Busck overtager formandsposten efter Niels Iuel Reventlow, som træder ud af bestyrelsen efter 17 år, heraf 14 år som formand. Niels Otto Lundstedt takkede på generalforsamlingen Niels Iuel Reventlow for hans store indsats for Dansk Skovforening og dansk skovbrug.

Se den samlede bestyrelsessammensætninger i Dansk Skovforening.

I næste nummer af bladet Skoven, kan du læse om generalforsamlingens forløb.