Ny formand i Skovrådet

Miljøministeren har udpeget Skovrådets nye formand. Det er konstitueret institutleder for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, Gertrud Jørgensen.

Miljøministeren har udpeget Skovrådets nye formand. Det er konstitueret institutleder for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, Gertrud Jørgensen.

Niels Elers Koch, der har været formand for Skovrådet siden 2004, har ønsket at stoppe efter et stillingsskift.

Frem til september 2016 skal Gertrud Jørgensen lede Skovrådets arbejde med at rådgive ministeren i skovbrugsfaglige spørgsmål, fx i forbindelse med det nye skovprogram.

Gertrud Jørgensen er født i 1959 og har været professor på Københavns Universitet siden 2007.

Om Skovrådet

Foruden formanden består Skovrådet af 15 medlemmer fra hhv. Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, Verdens Skove, WWF, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening samt repræsentanter for de skovbrugsfaglige og naturvidenskabelige områder.