Ny gasledning mellem Nordsøen og Polen – og hvad nu?

Store ledningsprojekter berører ofte mange lodsejere. Bliver du ramt så hold fast på, at gæsteprincippet skal fastholdes.

Høringsperioden for etableringen af Baltic Pipe, der er en gasledning tværs over Jylland, Fyn og Sjælland, er netop slut.

Den endelige ledningsføring er endnu ikke besluttet, men rigtig mange lodsejere vil blive berørt af den.

Arbejdet og den videre planlægning for gasledningen vil ske i følgende faser:

  • August 2017 – August 2018: Feltundersøgelser og tekniske besigtigelser.
  • Sommer 2019 – Vinter 2021: Ekspropriationskommissionen indkalder lodsejere. Når rørledningens tracé er fastlagt, og Energinet har opnået de nødvendige tilladelser, afholder ekspropriationskommissionen besigtigelsesforretning. Tidspunktet for afholdelsen varierer fra landsdel til landsdel.
  • 2019-2022: Arkæologiske forundersøgelser. Før anlægsarbejdet begynder, bliver der i samarbejde med de lokale museer lavet forundersøgelser for eventuelle arkæologiske værdier.
  • Forår 2020 – 2022: Anlæggene bygges. Energinet bygger de tekniske anlæg. Anlægsarbejdet forventes at tage 2½ år.
  • 2022: Baltic Pipe begynder at sende gas. Efter afsluttende test af rørledning og kompressorstation kan der åbnes for gassen mellem Norge og Polen i slutningen af 2022.

Vær opmærksom når der skal indgås aftaler

I Ekspropriationsfasen fra sommeren 2019 til vinteren 2021 vil berørte lodsejere blive indkaldt til ekspropriationsforretning. Vi fraråder skovejere at acceptere aftaler, der indebærer en fravigelse af gæsteprincippet.

Gæsteprincippet betyder helt grundlæggende, at hvis ikke andet er aftalt, ligger en ledning alene som ”gæst” på en ejendom. Grundejeren friholdes dermed for at blive pålagt betydelige omkostninger bl.a. i forbindelse med nødvendige omlægninger af ledningsføringen. Hvis ledningen eksempelvis skal flyttes, enten som følge af grundejerens ændrede anvendelse af ejendommen eller ændrede planer fra kommunen, betyder gæsteprincippet, at det som udgangspunkt er ledningsejeren, der skal betale for flytningen.

Når anlægsmyndigheden gerne vil fravige dette princip, skyldes det, at de hermed vil kunne overføre betydelige fremtidige omkostninger fra anlægsmyndigheden til de pågældende lodsejere. Dette er ikke acceptabelt.
Såfremt du får behov for assistance i denne proces, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Skovforening.

En oversigt over det samlede projekt kan ses i folderen: Idéoplæg i forbindelse med afgrænsning af miljø konsekvensrapporten for Baltic Pipe (PDF-fil).