Ny grøn milliard-fond har stort fokus på skov

En ny politisk aftale om etableringen af en grøn fond har blandt andet skovrejsning og skovplan som centrale elementer. Vigtig aftale, der understreger skovens og træets uundgåelige rolle i den grønne omstilling, mener Dansk Skovforening.

Skovrejsning står øverst på listen over initiativer, som skal støttes af ny stor milliard-fond. Regeringen er netop sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti blevet enige om at etablere en grøn fond, som skal sikre den grønne omstilling af Danmark.

Ifølge aftalen skal fonden skal bruges til store og langvarige investeringer i blandt andet:

  • Skovrejsning
  • Udtagning af lavbundsjorder
  • Fangst og lagring af CO2
  • Pyrolyse og grøn gas

Partierne er også enige om at drøfte en skovplan som et væsentligt element i den grønne omstilling af det danske samfund, hvilket også var med i seneste finanslovsaftale.

”Det er en stærk og bred aftale, som her er landet, og det er dejligt at se, at skovrejsning er så højt prioriteret. Skov og træ er helt afgørende, hvis vi skal finde løsninger på nogle af de globale megaudfordringer; klima, miljø, energi, ressourceknaphed og biodiversitet,” siger Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening.

“Næste skridt bliver at fastholde den politiske dialog, så skovplanen tilgodeser alle disse hensyn og indeholder de rette incitamenter til at rejse og dyrke skov i Danmark,” siger han.

Samlet set afsættes der 53½ mia. kroner til investeringer fra 2024 til 2040. Aftalen gælder for perioden 2024-2040.

Læs hele aftalen om etableringen af en grøn fond