Ny habitatbekendtgørelse i høring

Der er tale om grænsejusteringer og mindre tekniske opdateringer

Den nye bekendtgørelse er i offentlig høring indtil den 17. september 2018.

Justeringerne betyder, at Natura 2000-områderne reduceres med 29.900 ha hovedsagelig intensive jordbrugsarealer og byarealer. Samtidig udvides eksisterende Natura 2000-områder med 30.900 ha. Herudover oprettes der 10 nye Natura 2000-områder på tilsammen 4.400 ha.

I foråret 2018 foretog Miljøstyrelsen en målrettet høring af lodsejere og kommuner, og de høringssvar, der er indkommet til Miljøstyrelsens forslag, er der taget højde for. Det er derfor ikke nødvendigt at lodsejere genfremsende deres forslag i anledning af denne høring.

Dansk Skovforening deltager i uge 35 i et møde i Grønt Fremdriftsforum, hvor Miljøstyrelsen vil orientere nærmere om bekendtgørelsesændringen.

Høringsmaterialet kan ses her:

http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/