Ny hjemmeside om jagt

Skovforeningen, Jægerforbundet og Tolvmandssektionen går sammen om et informationsarbejde om jagt - blandt andet for at øge folks forståelse og interesse for jagt og aflive myter og fordomme. Der er åbnet hjemmesiden www.baeredygtigjagt.dk.

Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund og Dansk Landbrugs Tolvmandssektion går sammen om et langsigtet informationsarbejde om jagt.

Formålet er at øge befolkningens forståelse og interesse for jagt, at aflive myter og fordomme og at hjælpe jægerne og jordejerne til at blive så gode naturforvaltere som muligt.

Det er første gang de tre organisationer samles om en så stor fælles indsats. Det er åbnet hjemmesiden www.baeredygtigjagt.dk som kernen i informationsarbejdet.

Baggrunden for informationsarbejdet

Det er erkendelsen af at byboere får et fjernere og fjernere forhold til livet på landet der har samlet de tre organisationer til dette informationsarbejde.

Kulturkløften mellem by og land gælder også jagten. Og da drab på dyr kan vække stærke følelser, kan jagt også vække hidsig presseomtale og deraf måske politiske indgreb. Det er den risiko, de tre organisationer vil forebygge.

– Det er klart at vi gerne vil påvirke nogle holdninger og misforståelser hos ikke-jægere. Det er vigtigt at øge folks forståelse for jagt, og hvis vi også kan øge interessen for jagt og finde nye jægere, er det endnu bedre, siger Skovforeningens formand Niels Reventlow.

– Men der er også et vigtigt internt formål med arbejdet: Vi vil hjælpe jægerne og jordejerne til at blive så gode naturforvaltere som muligt så vi også i fremtiden kan stille os op og sige at jagt gavner naturen.

Udsætningsdebatten blev anledningen

Debatten i 2006 om udsætninger af fasaner, ænder og agerhøns blev den konkrete anledning for de tre organisationer til at begynde det fælles informationsarbejde.

Dyrenes Beskyttelse og andre organisationer ønskede udsætninger stoppet helt, og i Folketinget foreslog SF og Enhedslisten et forbud. Det endte i Vildtforvaltningsrådet med et bredt forlig for de næste 10 år: Udsætninger kan fortsætte inden for visse rammer hvis der udarbejdes biotopplaner på de pågældende ejendomme. Altså endnu et eksempel på at jagt gavner naturen.

– Forliget har givet os arbejdsro. Nu er tiden kommet til det langsigtede arbejde: At sikre jagtens fremtid ved at sikre at jagten gavner naturen – og ved at demonstrere det for danskerne, siger Niels Reventlow.

Aktiviteter i arbejdet

Kernen i informationsarbejdet bliver hjemmesiden www.baeredygtigjagt.dk. Her vil blive samlet fakta, dokumentation, jagthistorie, link og ikke mindst opskrifter på mad der skiller sig ud fra hvad man finder i supermarkedets køledisk.
Holdningsundersøgelse
Meningsmålinger har i de seneste årtier tydet på at jagt og jægere har et godt omdømme i Danmark, også blandt ikke-jægere. Der er altså ikke et akut problem der skal løses, men en fremtidig risiko der skal forebygges. De tre organisationer vil nu gennemføre en ny holdningsundersøgelse i befolkningen – og endnu en om tre år for at se om informationsarbejdet har haft nogen effekt.
Materialer og jagtformidlere til skolerne
Skoven i Skolen har lavet undervisningsmaterialer om jagt. De er frit tilgængelige på www.skoven-i-skolen.dk. Og Jægerforbundet har et stort korps af jagtformidlere der kan tage klasser med på jagt i skoven. Fortæl venner og bekendte om disse muligheder. Foreslå den lokale skole at bruge både undervisningsmaterialerne og jagtformidlerne. Og tilbyd skoleklasser at komme på besøg på en jagtdag.
Andre aktiviteter
Mange andre informationsaktiviteter er under forberedelse. Mængden og timingen bliver afhængig af hvor mange penge der samles ind til arbejdet.

Finansiering: Alle kan bidrage

Informationsarbejdet finansieres af bidrag fra private, og indsamlingen af penge fortsætter i de kommende måneder og år. Det er afgørende at arbejdet får mulighed for at strække sig over mange år for at opnå varige resultater.

Alle er bidrag er velkomne. Gå ind på www.baeredygtigjagt.dk og læs hvordan man rent praktisk kan give sit bidrag.