Ny høring af Natura 2000-områdeafgræsningerne

Nyt ændringsforslag om Natura 2000-områdeafgrænsningerne. Vær opmærksom på, om du bliver omfattet.

Miljøstyrelsen sendte i september 2017– som opfølgning på Naturpakken – forslag til ændrede områdeafgrænsninger for nogle Natura 2000-områder i høring. Dels blev der foreslået udtaget arealer dels blev der foreslået inddraget nye arealer under beskyttelsen.

Miljøstyrelsen har nu gennemgået de ca. 2000 høringssvar og høringen har resulteret i 3 forskellige situationer:

  • Arealer er blevet udtaget af beskyttelsen.
  • Arealer er fasthold i beskyttelsen på trods af høringens forslag til ændringer
  • Nye arealer er medtaget under beskyttelsen.

På det grundlag har de nu et forslag til en revideret områdeafgræsning, som nu er sendt i en målrettet høring. Høringsfristen er den 31. maj 2018.

Den målrettede høring medfører, at det kun er de ejere, der får medtaget nye arealer under beskyttelsen, der er omfattet af høringen. Herudover bliver kommuner, der er berørt, omfattet af høringen.

Vær derfor opmærksom på, at du som skovejer kan blive omfattet af høringen – også selvom du ikke måtte have fremsendt bemærkninger i den tidligere høring.

Du kan læse mere om høringen og se de nye forslag på Miljøstyrelsens hjemmeside.