Ny lov på vej om udskiftning af brændeovne fra før 2003 ved ejerskifte

Dansk Skovforening har netop indgivet høringssvar til lovudkast om at brændeovne fra før 2003 skal udskiftes ved ejerskifte.

Vi anerkender behovet for at mindske partikelforureningen, men mener, at der skal gives kompensation, hvis man tvinges til at udskifte sin brændeovn før den er udtjent. Vi foreslår ligeledes, at der kan være behov for en mere lempelig ordning, hvor brændeovnen ikke er den primære varmekilde. Endeligt udtrykker vi bekymring for lovens beføjelser i forhold til yderligere stramninger.

Udvidelse af skrotningspræmieordningen

Der er på nuværende tidspunkt et skrotningspræmieordning på brændeovne ældre end 1995. Denne ordning kunne udvides med brændeovne op til 2003, og dermed understøtte en frivillig udskiftningen til mere miljørigtige brændeovne.

Hent og læs høringssvaret som PDF-fil.

Brændeovn af ældre dato.

Brændeovn af ældre dato.