Ny national strategi for bæredygtigt byggeri med fokus på træ

Regeringen og en række partier har indgået aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri. Den nye strategi skal understøtte en bæredygtig omstilling af bygge- og anlægssektoren, hvilket blandet andet indebærer en begrænsning af byggeriets klimapåvirkninger og ressourceforbrug.

Den netop vedtagne nationale strategi for bæredygtigt byggeri udgør regeringens sektorhandlingsplan for bygge- og anlægssektoren og følger op på anbefalinger fra blandt andet klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren. Dermed bidrager den direkte eller indirekte til at reducere udledningen af CO2 fra byggeriet frem mod 2030 med henblik på at nå 70 procentmålsætningen.

Aftalepartierne er enige om, at der som en del af strategien indfases krav i bygningsreglementet til bygningers klimaaftryk med udgangspunkt i kriteriet fra den frivillige bæredygtighedsklasse om livscyklusvurdering (LCA), der beregner byggeriets CO2-udledninger.

Træ er et klimavenligt byggemateriale

Aftalepartnerne er derudover enige om, at der er behov for at skabe større bevidsthed om byggematerialers klimapåvirkninger og indlejrede udledninger, herunder særligt de positive egenskaber ved anvendelse af materialet træ. Det skal bl.a. ske gennem den frivillige bæredygtighedsklasse og ved at fremme øget tilgængelighed af retvisende miljødata gennem bl.a. nordisk samarbejde og harmonisering.

Derudover skal viden om muligheder for anvendelsen af træ i byggeriet udbredes mere i samfundet.

Dette sideløbende med at der udvikles præaccepterede løsninger til bærende konstruktioner i brændbart materiale, som understøtter opførelsen af træbyggeri i op til 5 etager. Samtidig skal der skabes danske eksempler på, hvordan der kan opføres træbyggeri med mere end 5 etager. Der skal endvidere defineres generiske konstruktionsløsninger for etagebyggeri med bærende konstruktioner i træ med fokus på støj.

Du er velkommen til at dele det billede på sociale medier.