Ny PEFC-standard på vej

Debatten er taget til blandt skovbrugets praktikere om den danske PEFC-standard - og standarden står foran sin næste 5-årlige revision som skal sendes til international godkendelse i 2012. Læs lederen fra Skovens juninummer.

Vi skal ikke ligge under for det pladder at det ikke er bæredygtigt hvis det ikke er certificeret.

– Skovejer Egon Bennetsen på Skovforeningens generalforsamling 20. maj.

Det er så sandt som det er sagt. En skov kan sagtens være bæredygtigt dyrket uden at være certificeret.

Men det er også sandt at stadig større dele af træmarkedet ønsker dokumentation for hvordan skovene dyrkes. Fx har miljøministeren netop i en vejledning anbefalet alle offentlige indkøbere at sikre at de køber træprodukter fra lovlig og bæredygtig skovdyrkning, og vejledningen anbefaler PEFC- og/eller FSC-certificering som dokumentation.

Derfor er certificering blevet aktuelt for mange af skovbrugets praktikere. Det er en afvejning af bedre adgang til træmarkedet kontra administration, omkostninger og mistede frihedsgrader i dyrkningen.

Det afgørende for Skovforeningen er at de danske skovejere har reel mulighed for at blive certificeret med et system som markedet accepterer bredt, og hvor skovejerne selv har indflydelse på standarden for skovdyrkningen.

Derfor begyndte vi i 1998 sammen med skovejere i resten af Europa at etablere PEFC som alternativ til FSC der dengang var alene på markedet. Det lykkedes, og det sikrede konkurrence også på denne del af træmarkedet.

I det seneste år er debatten taget til blandt skovbrugets praktikere om den danske PEFC-standard. Debatten fortsætter i dette nummer af Skoven, og den fyldte også på Skovforeningens generalforsamling og efterfølgende ekskursion.

Det er godt at debatten kommer nu og forhåbentlig involverer så mange skovbrugere som muligt. PEFC Danmark indleder nemlig i slutningen af 2010 sin 5-årlige revision af standarden som skal sendes til international godkendelse i 2012. Så det er nu at der er brug for mange kvalificerede forslag og erfaringer fra skovbrugets praktikere.

Praktikerne ønsker metodefrihed og mindre rigide regler. Over for det står behovet for at bevare omverdenens tillid til at skovdyrkningen er bæredygtig. Kun når skovbruget kan overbevise omverdenen om at ændringer er fornuftige og øger bæredygtigheden, vil de andre parter i PEFC lade sig overbevise til at foreslå ændringer.

Skovforeningen vil efter sommeren invitere alle medlemmer til at bidrage til debatten. Sagen tages op på alle skovkredsmøder i den kommende periode, og Pro Silva afholder ekskursioner hvor standarden drøftes.

På baggrund af denne medlemsdebat, og med den grundholdning at PEFC både skal rumme dyrkningsfrihed for skovejerne og bevare sin troværdighed på markedet, vil Skovforeningen tidligt i 2011 skrive et forhandlingsoplæg til vores repræsentanter i revisionen af PEFCs skovstandard.

Der er lagt op til en skovbrugsfaglig debat som kan føre til at vi i 2012 får en endnu bedre standard for bæredygtig skovdyrkning. Den debat glæder vi os til.