Ny PEFC standard vil gælde fra 2022

Den danske PEFC skovstandard er blevet revideret og afventer nu kun godkendelse af PEFC International inden den kan tages i brug. Se her hvad det betyder for dig der allerede er certificeret eller se den nye standard hvis du planlægger at blive certificeret.

PEFC Danmark forventer at en ny skovstandard kan implementeres i Danmark fra starten af 2022.

Overgangsperiode for skovejere 

Hvis du allerede er certificeret vil der være en overgangsperiode, hvor du vil have god tid til at implementere den nye standard. Tag en snak med din gruppeleder eller certificeringsvirksomhed, så din eksterne og interne audit kan planlægges efter, hvornår gruppen eller det individuelle certifikat overgår til de nye standarder. 

PEFC Danmark har lavet en forventet tidsplan for overgangen til ny standard:

  1. Oversættelse af standarder (maj)
  2. Ansøgning sendes til PEFC International og udpegning af ekstern revisor (juni)
  3. Ekstern revision af PEFC Danmarks system (juni-sep)
  4. International offentlig høring (sep-dec)
  5. Godkendelse hos PEFC Council/PEFC Generalforsamling (efter international høring)
  6. Ny dansk skovstandard – primo 2022
  7. Overgangsperiode – For eksisterende certifikater skal de reviderede standarder, være implementeret inden for et år efter ændringerne er godkendt af PEFC Council

Går du nu med overvejelser om at blive certificeret kan du se den nye PEFC skovstandard på PEFC Danmarks hjemmeside.

De næste trin før standarden træder i kraft 

Revisionen af ordningen startede i august 2019 og Dansk Skovforening har deltaget aktivt i de to arbejdsgrupper der var nedsat. Efter en offentlig høring med god feedback og gode kommentarer til ændringer er standarden nu rettet og oversat til engelsk. Høring blev afsluttet i februar 2021.

Der mangler dog et vigtig skridt for den nye ordning kan blive implementeret – nemlig international godkendelse. Før den nye standard er godkendt af PEFC International, er det stadig den gamle danske PEFC skovstandard, som skovejere i Danmark er certificeret efter.

Du kan læse mere om revisionsprocessen på PEFC Danmarks hjemmeside og se Dansk Skovforenings og andres input i høringsfasen og PEFC Danmarks svar.

Dansk Skovforening anbefaler certificering

Dansk Skovforening mener, at den reviderede ordning har ramt en rigtig god afvejning af de mange interessenters forskellige interesser, med et samtidigt sigte på at ordningen skal kunne fungere i praksis og være tilgængelig for alle typer af skovejer. Dansk Skovforening anbefaler alle skovejere at blive certificeret og som medlem kan du altid kontakte os hvis du har spørgsmål til certificering.

Kort fakta om PEFC

PEFC er en global alliance, der på tværs af nationale grænser, arbejder for at sikre bæredygtigt forvaltede skove. Som nationalt medlem af PEFC International, skal den danske PEFC-ordning godkendes af PEFC International. Det er med til at sikre at den globale PEFC-alliance arbejder for det samme mål og samme benchmark.