Ny plan for forvaltningen af bæver i Danmark

Ny forvaltningsplan for bævere skal mindske konflikter med lodsejerne. Dansk Skovforening efterlyser en plan med en stor og effektiv værktøjskasse og en klar ansvarsfordeling for forvaltningen.

Efter flere års venten sendte Miljøministeren i slutningen af februar 2019 en ny forvaltningsplan for bæver i høring.

Dansk Skovforening har længe efterlyst en opdateret forvaltningsplan, og vi har afgivet høringssvar.

Brug for en bred værktøjskasse

I vores høringssvar efterlyser vi en plan som indeholder værktøjer, der gør det muligt for private ejere, der oplever gener ved bæveren, at minimere afgrødeskaderne og regulere bæveren. Der er brug for løsninger der reelt kan afbøde og afhjælpe konflikterne.

Allerede i den første forvaltningsplan var der nævnt en række værktøjer, der kan bruges hvor bæveren skaber problemer for de private lodsejere. Men kun få af disse værktøjer har været i brug indtil nu.

Efter at bæveren blev reintroduceret i den danske natur tilbage i 1999 har den etableret sig særdeles godt særligt i området ved Klosterheden i Jylland. Det vurderes af Århus Universitet, DCE, at bæverbestanden i Jylland i 2019 er på 240-270 bævere fordelt på 30-35 yngleterritorier.

Vi har derfor påpeget at når bæveren nu er så veletableret bør der være mulighed for at tage flere midler i brug for at afbøde de lokale konflikter, så der kan findes løsninger, der tilfredsstiller lodsejerne.

Klarhed over ansvar

Vi savner at det i forvaltningsplanen er klart hvem der har ansvaret for forvaltningen og hvordan  lodsejere ubesværet kommer i kontakt med de relevante personer hos myndighederne. Vi har derfor pointeret at fx kontaktoplysninger er let tilgængelige på Naturstyrelsens hjemmeside, så lodsejerne ikke er i tvivl om hvem de skal kontakte, hvis de oplever problemer.

Samtidig savner vi at det klart fremgår, at det er myndighederne der skal afholde alle omkostninger for de nødvendige afværgeforanstaltninger.

Du kan læse alle vores bemærkninger til udkastet til bæverforvaltningsplan i høringssvaret.