Ny skovplan med i finanslov 2022

En ny skovplan er med i den delaftale for finansloven 2022, som regeringen og en række partier indgik lørdag den 4. december 2021. Dansk Skovforening hilser skovplanen velkommen og ser frem til, at klimaeffekter og træproduktionen i skovene sættes yderligere på dagsordenen.

Regeringen har sammen med sine støttepartier og Kristendemokraterne indgået en delaftale for finansloven for det kommende år. Delaftalen indebærer blandt andet, at der skal udarbejdet en ny plan for de danske skove.

Dansk Skovforening: Bevidst strategi for klimaeffekter ønskes

”Skovplanen”, som den omtales i aftalen, skal udarbejdes ved at inddrage relevante aktører. I Dansk Skovforening ser direktør Jan Søndergaard frem til, at arbejdet kommer i gang:

  • En ny skovplan bør tydeligt forholde sig til de muligheder, der ligger i, at skoven opsuger CO2 fra atmosfæren og bidrager til at bekæmpe klimaforandringerne. Og så skal vi have en mere bevidst national strategi i forhold de muligheder, der ligger i bæredygtig træproduktion, så vi som samfund erstatter klimabelastende materialer som fx stål og beton med træ.
  • Skovrådet har netop afleveret en lang række anbefalinger til miljøministeren, som, vi klart synes, bør aktiveres i den nye plan. Det handler bl.a. om fastsættelse af politiske mål for produktionen af træ i de danske skove og om en betalingsordning til skovejere for at lave planer for grøn og bæredygtig skovdrift.

10 mio. kr. til skovplanen

Delaftalen er indgået mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativt og Kristendemokraterne. 10 mio. kr. er afsat til at udarbejde skovplanen. Delaften er et led i aftale om en finanslov for 2022.

Læs om skovplanen og delaftalen ”Investeringer i et fortsat grønnere Danmark”.