Ny skovrejsningsordning på vej

Skovrejsningsordningen skifter formål og skal være et redskab til at sikre Danmarks vandkvalitet. Naturstyrelsen arbejder med de kommende vilkår, prioriteringer og tilskudssatser. Se Skovforeningens anbefalinger til den nye ordning.

Under finanslovsforhandlingerne i efteråret 2015 var skovrejsningsordningen tæt på at forsvinde. Den blev reddet af landbrugspakken fordi skovrejsning omkostningseffektivt kan sikre vandkvaliteten og medvirke til Danmarks opfyldelse af EU’s vandrammedirektiv.

Naturstyrelsen har derefter præsenteret et udkast til ny ordning med nyt formål, nyt prioriteringsgrundlag og nye tilskudssatser.

 

Hovedpunkter i udkastet til ny ordning

Et stort plus er at den foreslåede ordning bliver administrativt enklere med kun én udbetaling af tilskud. Så skal man ikke vente flere år på den 2. rate.
Men den foreslåede nye ordning indeholder også en række forringelser:
  • Tilskudssatserne bliver lagt om og generelt sat ned.
  • Krav om udelukkende løvtræplantning inden for vandrammedirektivets områder – også på de mange arealer hvor løvtrædyrkning ikke giver nogen mening på grund af jordens kvalitet.
  • Forbud mod at bruge pesticider og krav om kun skånsom jordbearbejdning – selv om det øger risikoen for at tilplantningen mislykkes betydeligt, og selv om det højst vil være 1-2 behandlinger i løbet af 50-150 år på arealer der hidtil har fået flere behandlinger hvert eneste år.
  • En eventuel mulighed for løbende grundbetaling uden dato for ophør i områder med direktivforpligtigelse. Det kan både medføre uens driftsøkonomiske vilkår skovene imellem i fremtiden og usikkerhed for landmanden når han skal beslutte at plante træer.

Skovforeningens anbefalinger

Vi forudser at den nye ordning som den tegner sig i øjeblikket, vil mindske interessen væsentligt hos landmænd der overvejer at plante deres marker til med træer. Dermed vil Danmark halte endnu mere bag efter sin nationale målsætning om at fordoble skovarealet i forhold til 1989-niveauet.
Vi anbefaler derfor:
  • Samme tilskudssatser i og uden for vandrammedirektivets områder. Naturstyrelsen kan så prioritere ansøgninger inden for direktivets områder hvis der er bevillingsmangel.
  • Tillad plantninger med nåletræ i alle områder.
  • Gør restriktionerne for pesticider og jordbearbejdning valgfrie med tillæg i tilskuddet, ligesom hidtil.
  • Tilbyd en grundbetaling indtil de første indtægtsgivende tyndinger. Perioden kan differentieres mellem løv og nål. Sådan en indkomstkompensation er mulig i landdistriktsforordningen og medtaget som ændringsforslag i det reviderede landdistriktsprogram.
Naturstyrelsen arbejder stadig med sagen, så måske kan ordningens detaljer endnu rykkes.